Lääkkeiden vuosiomavastuu ja lisäkorvaus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Vuosiomavastuu ja lisäkorvaus

Vuosiomavastuun summa vaihtelee vuosittain. Vuonna 2024 vuosiomavastuu on 626,94 €.

Kun asiakkaan vuosiomavastuu täyttyy, hänelle syntyy oikeus lisäkorvaukseen. Lisäkorvaus on 100 % lääkekohtaisen omavastuun tai poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Vuosiomavastuun kertyminen

Asiakkaan vuosiomavastuuta kerryttävät korvatuista ostoista maksetut omavastuut. Maksajana voi olla asiakkaan lisäksi myös muu maksajataho, esimerkiksi toimeentulotuki tai vakuutusyhtiö.

Jos asiakas on kieltänyt lääkevaihdon, lääkkeen viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä vuosiomavastuuta. Alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta.

Jos asiakas ostaa korvausjärjestelmään kuuluvan valmisteen ei-korvattuna, osto ei kerrytä vuosiomavastuuta.

Lisätietoa vuosiomavastuun kertymisestä (Henkilöasiakkaat-osio).

Vuosiomavastuun täyttyminen

Vuosiomavastuu voi täyttyä joko yhdestä tai useammasta ostosta riippuen valmisteen hinnasta ja asiakkaan maksaman omavastuun suuruudesta. Reaaliaikainen asiakkaan vuosiomavastuutieto välittyy apteekille suorakorvaustietojen kyselypalvelun kautta. Asiakkaan vuosiomavastuukertymä päivittyy kyselypalveluun heti, kun lääkeoston tiedot lähetetään Kelaan. Päivittynyt omavastuukertymä on heti kaikkien apteekkien käytettävissä asiakkaan seuraavaa lääkeostoa varten.

Asiakas saa apteekissa lisäkorvauksen jo siitä ostosta, jossa vuosiomavastuu täyttyy (ns. rajaosto). Rajaostosta lisäkorvauksen saa vuosiomavastuun ja lääkekohtaisen omavastuun (tai poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun) ylittävältä osalta.

Sivu päivitetty 1.1.2024