Lääkeostot joita ei korvata | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ostot, joita ei korvata

On tilanteita, joissa lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen tai perusvoiteen kustannukset eivät kuulu Kelan korvattavaksi.

Kun olet epävarma, voiko suorakorvauksen antaa, toimita valmiste ilman korvausta ja ohjaa asiakas hakemaan korvausta Kelasta. Muista antaa asiakkaalle mukaan laskelma lääkeostosta. Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Esimerkiksi alla olevissa tilanteissa et voi antaa korvausta.

Lainsäädännön perusteella maksutta toimitettavat valmisteet

Et voi antaa valmisteesta korvausta asiakkaalle, jos toimitat valmisteen maksutta ja laskutat kustannuksista jotain muuta maksajatahoa kuin Kelaa.

Lakeja, joiden perusteella asiakas voi saada lääkkeet maksutta ovat mm.

 • liikennevakuutuslaki
 • työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • sotilasvammalaki
 • sotilastapaturmalaki
 • tartuntatautilaki
 • laki ja asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
 • siviilipalveluslaki.

Kadonneet tai vialliset pakkaukset

Et voi antaa uudesta pakkauksesta korvausta asiakkaalle, jos aikaisemmin toimitettu valmiste on

 • ollut viallinen (tuotevirhe)
 • kadonnut, varastettu, säilytetty väärin tai rikkoontunut.

Annosteluväline

Annosteluväline on korvattava vain silloin, kun se sisältyy korvattavan valmisteen tehdaspakkaukseen.

Julkinen laitoshoito

Et voi antaa lääkekorvausta, jos asiakas on julkisessa laitoshoidossa (vuodeosasto, poliklinikka). Julkiseen laitoshoitoon sisältyvät lääkkeet eivät kuulu suorakorvausmenettelyyn, vaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Kyseisiä asiakasmaksuja ovat esimerkiksi hoitopäivä-, poliklinikka- tai terveyskeskusmaksut.

Henkilö on julkisessa laitoshoidossa, kun hän on esimerkiksi

 • julkisen terveydenhuollon sairaalassa
 • terveyskeskuksen vuodeosastolla
 • hyvinvointialueen ylläpitämässä vanhainkodissa
 • kotisairaalan hoidossa
 • päihdehuollon laitoksessa
 • hoitopaikalla, jonka hyvinvointialue on ostanut yksityiseltä palveluntuottajalta.

Lääkkeet kuuluvat julkisen terveydenhuollon yksikön kustannusvastuulle myös silloin, kun lääkehoito annetaan hyvinvointialueen järjestämän sairaanhoidon yhteydessä avovastaanotolla.

On myös tilanteita, joissa lääke annostellaan julkisessa terveydenhuollossa, mutta asiakas hankkii lääkkeen apteekin kautta ja saa lääkkeestä korvauksen. Näissä tilanteissa asiakas tarvitsee ulkopuolista apua lääkkeen annostelussa, sillä lääkkeen annostelu ei onnistu itsenäisesti. Jos annostelu liittyy toiseen hoitotapahtumaan tai vaatii lääkärin läsnäoloa, ei korvausta kuitenkaan voida antaa.

Kuinka apteekissa toimitaan

Tilanteissa, joissa rajanveto laitos- ja avohoidon välillä on vaikeaa, toimita osto ei-korvattuna, anna asiakkaalle laskelma lääkeostosta ja ohjaa asiakas hakemaan korvausta Kelasta. Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Kun reseptin toimittamisen yhteydessä käy selvästi ilmi, että asiakas on julkisessa laitoshoidossa, kerro asiakkaalle, että hoidon aikana tarvittavat lääkkeet tulisi saada ilman erillistä maksua hoitoyksiköstä.

Valmisteen antaminen ei vaadi lääkäriä

Asiakas tulee ostamaan apteekista Zoladex-valmistetta, joka laitetaan paikoilleen julkisessa terveydenhuollon yksikössä. Voit toimittaa valmisteen asiakkaalle korvattuna, koska valmisteen antaminen ei vaadi lääkärin toimenpidettä tai valvontaa.

Osastolla annettavat lääkkeet sisältyvät terveydenhuollon palvelumaksuun

Omainen tulee ostamaan asiakkaan lääkkeitä, sillä asiakas on terveyskeskuksen osastolla hoidettavana. Omaisen kertoman mukaan asiakas on osastolla vielä viikon. Kyseisessä tilanteessa asiakkaan kuuluu saada hoidon aikana tarvitsemansa lääkkeet hoitoyksiköstä. Omainen voi ostaa asiakkaalle lääkkeitä kotiutumista varten valmiiksi ja voit antaa lääkkeistä korvauksen, jos suorakorvausehdot muilta osin täyttyvät.

Sairaanhoitaja auttaa lääkkeen annostelussa

Asiakas sairastaa reumaa ja hänellä on käytössään pistosmuotoinen reumalääke. Asiakas tarvitsee julkisen terveydenhuollon apua lääkkeen annostelussa, sillä hän ei itse pysty pistämään reumalääkettä. Julkisessa terveydenhuollossa sairaanhoitaja pistää reumalääkkeen asiakkaalle. Voit toimittaa lääkkeen asiakkaalle korvattuna.

Julkisessa terveydenhuollossa sairauden hoitoon asetettava Mirena-lääkevalmiste

Asiakas tulee ostamaan sairauden hoitoon määrätyn Mirena-valmisteen. Reseptiin on kirjoitettu, että Mirena asetetaan julkisessa terveydenhuollossa (terveyskeskuksessa tai sairaalassa). Hormonikierukka on avovastaanotolla annettava lääke. Et voi antaa valmisteesta korvausta, koska valmisteen kustannukset sisältyvät asiakkaalta perittävään asiakasmaksuun. Asiakkaalle ei saa aiheutua muita kustannuksia kuin asiakasmaksu.
Sivu päivitetty 3.5.2021