Korkojen pääomittaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Korkojen pääomittaminen 

Korot pääomitetaan kevätlukukaudella ja syyslukukaudella. Tarvittaessa pääomituslupa on mahdollista myöntää myös jälkikäteen.

Aikataulu

Kevätlukukaudella pankit toimittavat Kelaan tiedot kaikista lainoista 10.5. Kela ilmoittaa pankeille vastauksena kevätlukukauden pääomitusluvat viimeistään 15.5. Syyslukukaudella pankit toimittavat Kelaan tiedot lainoista 10.11., ja Kela ilmoittaa vastauksena syyslukukauden pääomitusluvat viimeistään 20.11. 

Jos opiskelija nostaa ensimmäisen lainaeränsä sen jälkeen, kun Kela on jo antanut pääomitusluvat, pankin täytyy huolehtia siitä, että opintolainan korko pääomitetaan. Nämä lainat eivät ole mukana lainatiedostossa, joten niille ei tule ohjelmallista pääomituslupaa.

Takautuvan pääomitusluvan ilmoittaminen pankille

Jos asiakkaalle on annettu päätös opintotuesta varsinaisen pääomituslupa-ajon jälkeen, pääomituslupa on mahdollista myöntää jälkikäteen. Jos pääomituslupa myönnetään jälkikäteen, siitä ilmoitetaan pankille suojatulla sähköpostilla. Näin toimitaan muun muassa siksi, ettei pankki jatkossa lähettäisi Kelaan maksuvaatimusta lainasta, jonka korot ovat erääntyneet korkokaudelta, jolle on myönnetty pääomituslupa. 

Jos asiakkaalle tehdään pääomituslupa-ajon jälkeen myönteinen opintotukipäätös meneillään olevalle tai seuraavalle lukukaudelle, asiakkaalla on oikeus aiempien lainojen pääomittamiseen. Pankki voi tehdä pääomituksen opiskelijan esittämän opintotukipäätöksen perusteella. Tällöin pankin pitää huolehtia siitä, että tälle uudelle lainalle tai lainaerälle toimeenpannaan myös pääomitus, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • pääomituslupa-ajon jälkeen annettu opintotukipäätös sisältää myös lainatakauksen
  • laina nostetaan ennen pääomituspäivää (15.6. tai 15.12.) 
  • laina koskee sitä lukukautta, jona nosto tapahtui, tai sitä edeltävää lukukautta. 

Jos asiakas hakee opintolainaa uudesta pankista pääomituslupa-ajon jälkeen, aiempi pankki ei saa tietoa kyseisen lukukauden pääomitusluvasta. Pankki saa pääomitusluvan ohjelmallisesti vasta seuraavan lukukauden aikana. Asiakkaan pitää tässä tilanteessa itse ottaa yhteyttä aiempaan pankkiin ja ilmoittaa opintotuen jatkumisesta. Pankki voi halutessaan tarkistaa asian Kelasta. 

Jos asiakkaalla on jo opintolainaa, mutta hän ei ole saanut tai hakenut kuluvalle lukukaudelle tai sitä edeltävälle lukukaudelle opintotukea (eli ei ole saanut opintotukipäätöstä) pääomituslupa-ajoon mennessä, hän ei saa aiemmille lainoilleen pääomituslupaa.

Sivu päivitetty 8.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?