Kelan tehtävät opintolainan valtiontakauksen myöntämisessä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kelan tehtävät opintolainan valtiontakauksen myöntämisessä

Kela myöntää opiskelijalle opintolainan valtiontakauksen, neuvoo opiskelijoita ja välittää pankeille korkojen pääomitusluvan. Lisäksi Kela voi myöntää pienituloisille korkoavustusta opintolainan korkoihin.

Valtiontakauksen myöntäminen

Kela antaa opiskelijalle päätöksen opintotuesta. Jos opiskelija saa opintolainan valtiontakauksen, hän voi hakea lainaa valitsemastaan pankista. Kun opiskelija on tehnyt lainahakemuksen pankkiin, pankki hakee takaustiedot Kelasta. Takaustiedoista ilmenee, mille ajalle ja minkä suuruisena takaus on myönnetty, voiko lainan nostaa yhdessä vai useammassa erässä, milloin lainan voi aikaisintaan nostaa ja milloin laina on viimeistään nostettava. Opiskelija sopii opintolainan nostamisesta pankin kanssa lukuvuosittain.

Korkojen pääomituslupa

Opintolainan korot pääomitetaan niinä lukukausina, joina opiskelija saa opintotukea sekä välittömästi sitä seuraavana lukukautena. Pelkkä aikuiskoulutustuki ei oikeuta opintolainan korkojen pääomitukseen. Pääomittaminen tarkoittaa sitä, että korko lisätään opintolainan pääomaan. Pääomitus tehdään kaksi kertaa vuodessa: 15.6. ja 15.12. 

Kela ilmoittaa pankeille henkilöt, joiden opintolainan korot voidaan pääomittaa, ja pankit tekevät pääomituksen toimitettujen tietojen perusteella. Kela ilmoittaa kevätlukukauden tiedot toukokuussa ja syyslukukauden tiedot marraskuussa. Jos pankille välitetty pääomituslupa on tarve perua tai pääomituslupa myönnetään takautuvasti, Kela ottaa yhteyttä pankkiin. 

Opiskelijoiden neuvonta

Kela neuvoo opiskelijoita opintotuen hakemiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijoita neuvotaan yleisissä opintolainan nostamiseen liittyvissä asioissa. Opiskelija voi asioida OmaKelassa, soittaa Kelaan tai asioida Kelan palvelu- tai asiointipisteessä. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot (Henkilöasiakkaat-osio).

Kela ei neuvo opiskelijoita asioissa, jotka liittyvät opiskelijan ja pankin väliseen asiakassuhteeseen, kuten

  • opintolainan hakemiseen ja nostoon liittyvissä ongelmissa
  • opintolainan takaisinmaksun alkamisesta opintotuen päätyttyä 
  • lyhennyserän suuruudesta 
  • eräpäivän siirrosta
  • maksuvapaista kuukausista 
  • uuden lainan laittamisesta uudelle lainanumerolle, jos asiakkaalla on entuudestaan opintolainaa (ei merkitystä Kelalle)
  • useammalla lainanumerolla olevien opintolainojen yhdistämisestä.

Tietojen luovuttaminen Kelasta pankeille

Kelalla on oikeus luovuttaa pankille

  • tiedot opintolainan valtiontakauksesta ja sen voimassaolosta
  • tiedot, jotka pankki tarvitsee koron lisäämiseksi opintolainaan.

Kun asiakas on hakenut opintolainaa pankista, pankki lähettää Kelaan opintolainatakauksen varauspyynnön. Kela vastaa pyyntöön välittämällä pankille opintolainan takaustiedot.

Lisäksi Kela välittää pankille takauksen muutostiedot, nostokiellot ja korkojen pääomitusluvat. Kela ei luovuta pankille muita opintoihin liittyviä tietoja.

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?