Kuka voi saada opintolainaa? | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuka voi saada opintolainaa?

Opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen, jos hän saa Kelasta opintorahaa tai Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. Kun Kela on myöntänyt opiskelijalle lainatakauksen, hän voi hakea lainan valitsemastaan pankista. Takaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Lue lisää takauksesta

Opiskelija ei voi saada lainatakausta, jos hänellä on aiempi opintolaina, joka on Kelan perittävänä.  Opiskelija voi kuitenkin hakea lainatakauksen myöntämistä poikkeuksellisten syiden perusteella. Opintolainan valtiontakausta ei myöskään myönnetä opiskelijalle, joka suorittaa vapausrangaistusta.

Opintolainan määrä

Opintolainan valtiontakauksen määrä riippuu opiskelijan iästä ja oppilaitoksesta. 

 • 300 e/kk
  • Alle 18-vuotias muu kuin korkeakouluopiskelija
 • 650 e/kk
  • Korkeakouluopiskelija
  • 18 vuotta täyttänyt muu kuin korkeakouluopiskelija
  • Aikuiskoulutustukea saava (Suomessa opiskeleva)
 • 800 e/kk 
  • Ulkomailla opiskeleva

Kela myöntää opintolainan valtiontakauksen enimmäismääräisenä. Jos esimerkiksi korkeakouluopiskelija on nostanut koko lukuvuoden lainan, hän ei voi enää saada samalle ajalle takausta lisälainalle. Jos opiskelija kuitenkin lähtee suorittamaan ulkomaan opintojaksoa (esimerkiksi vaihto-opiskelua) lukuvuoden aikana tai hän hakee opintotukea kesäajalle, hänelle voidaan myöntää takaus lisälainalle. 

Kela voi tarkistaa lainatakauksen määrän lukuvuoden aikana, jos opiskelijan olosuhteet muuttuvat. Kela toimittaa takauksen muutostiedot lainan myöntäneelle pankille, ja pankki tarkistaa takaustiedot jokaisen lainaerän noston yhteydessä.

Jos takauksen määrää korotetaan tarkistuksen yhteydessä, opiskelijan täytyy hakea lisälainaa erikseen pankista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun suomalaisessa oppilaitoksessa opiskeleva opiskelija lähtee suorittamaan ulkomaan opintojaksoa lukukauden aikana. Takauksen määrä voi myös pienentyä tarkistuksen yhteydessä. Kela toimittaa takauksen muutostiedot lainan myöntäneelle pankille, ja pankki tarkistaa myöntämänsä lainan uuden takauksen mukaiseksi.

Opintolainan hakeminen

Opiskelijan täytyy hakea lainatakausta Kelasta. Lainatakauksen voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos opiskelija opiskelee korkeakoulussa ja saa opintorahaa, hän saa päätöksen opintolainan valtiontakauksesta automaattisesti. Lainatakausta ei tarvitse hakea erikseen.

Jos opiskelija opiskelee toisella asteella, hänen pitää hakea lainatakausta samalla kertaa, kun hän hakee opintorahaa ja mahdollista asumislisää.

Jos opiskelijalle on myönnetty lainatakaus koko opiskeluajalle, hän saa takauspäätöksen lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) kerrallaan. Opiskelija saa automaattisesti seuraavaa lukuvuotta koskevan päätöksen heinäkuussa, eikä sitä tarvitse hakea erikseen. Opiskelija ei kuitenkaan saa päätöstä takauksesta, jos Kela on takaajana maksanut aiemmat opintolainat.

Opiskelija voi tarkistaa opintolainan enimmäismäärät, nostoerät ja niiden ensimmäiset ja viimeiset nostopäivät opintotukipäätöksestä. Opiskelija näkee tiedot myös OmaKelasta, joka on Kelan asiointipalvelu henkilöasiakkaille.

Jos Kela myöntää opiskelijalle opintolainan valtiontakauksen, opiskelija voi hakea opintolainaa valitsemastaan pankista. Pankki päättää lainan myöntämisestä. Opiskelijan täytyy hakea opintolainaa ja sopia opintolainan nostamisesta pankin kanssa hyvissä ajoin ennen lainan viimeistä nostopäivää. Takaus on voimassa viimeiseen nostopäivään saakka. Jos viimeinen nostopäivä aikaistuu, Kela toimittaa takauksen muutostiedot lainan myöntäneelle pankille. Lue lisää tietojen välittämisestä Kelan ja pankin välillä

Sivu päivitetty 8.6.2023