Opintolainahyvitys | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Opintolainahyvitys 

Opintolainahyvitys tarkoittaa sitä, että Kela maksaa osan opiskelijan opintolainasta. Opintolainahyvityksen voi saada korkeakouluopiskelija, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Lue lisää opintolainahyvityksestä (Henkilöasiakkaat-osio).

Oikeus opintolainahyvitykseen

Opiskelija voi saada opintolainahyvityksen, kun molemmat alla olevat ehdot täyttyvät:

  • hän on suorittanut hyvitykseen oikeuttavan tutkinnon määräajassa
  • hänellä on tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hyvitykseen oikeuttavaa opintolainaa vähintään 2500 euroa.

Hyvitykseen oikeuttavia opintolainoja ovat lainahyvitykseen oikeuttavien korkeakouluopintojen suoritusaikana kertyneet opintolainat. Kyseisenä aikana lainaan pääomitettuja korkoja ei kuitenkaan huomioida.

Opintolainahyvitys voidaan myöntää vain yhden, ensimmäiseksi suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella. Yleensä opintolainahyvitystä ei tarvitse hakea, vaan se myönnetään automaattisesti. Lue tilanteista, jolloin hakemus kuitenkin tarvitaan (Henkilöasiakkaat-osio).

Opintolainahyvityksen maksaminen

Kela maksaa hyvityksen yleensä suoraan pankkiin opintolainan ylimääräisenä lyhennyksenä. Opintolainahyvitys maksetaan pääsääntöisesti pankille lainanumerolla, ja se kohdistetaan lainapääomaltaan suurimpaan valtion takaamaan opintolainavelkaan. Opintolainahyvitys maksetaan 2 pankkipäivän kuluttua päätöksen antamisesta.

Opintolainahyvityksellä lyhennetään aina ensin Kelan perittävänä olevaa opintolainaa ja korkosaatavia (eli takausvastuuvelkaa), jos Kela on takaajana maksanut opiskelijan opintolainoja pankille. Jos hyvitys on suurempi kuin Kelan perittävänä oleva opintolaina, hyvityksen loppuosalla lyhennetään pankissa olevaa opintolainaa. Jos pankissa tai pankeissa ei ole opintolainaa, loppuosa hyvityksestä maksetaan opiskelijalle.

Hyvityksellä lyhennetään ensisijaisesti opintolainan pääomaa. Jos maksettava hyvitys on suurempi kuin lainan pääoma, hyvityksen loppuosalla maksetaan kyseisen opintolainan jäljellä olevat korot ja pankin kulut.

Jos opiskelijalla on opintolainaa useammalla velkakirjalla (eri lainan numerot), hyvityksellä lyhennetään ensisijaisesti suurimman lainan pääomaa. Opintolainahyvityksellä lyhennetään siis pankissa tai pankeissa olevia opintolainoja lainojen suuruuden mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Hyvitys jaetaan Kelan tiedossa olevien lainasaldojen perusteella.

Jos opiskelijalla ei ole Kelan perinnässä olevaa opintolainaa ja opiskelija on maksanut pois kaikki pankeissa olleet opintolainat, opintolainahyvitys maksetaan opiskelijalle.

Jos opiskelija on korkeakouluopintojen aikana (ennen tutkinnon suorittamislukukauden loppua) lyhentänyt opintolainaansa, lyhennys voi pienentää tutkinnon suorittamislukukauden viimeisen päivän lainamäärää ja myös opintolainahyvityksen määrää. Opiskelijan ei siis yleensä kannata maksaa opintolainaa takaisin opintojen aikana eikä sen lukukauden aikana, jolloin hän valmistuu.

Opintolainahyvityksen palauttaminen pankista Kelalle

Pankki voi joutua palauttamaan opintolainahyvitysmaksun joko kokonaan tai osittain Kelalle seuraavissa tilanteissa:

  • laina on maksettu loppuun korkosaatavineen ja kuluineen
  • laina on siirretty toiseen pankkiin
  • pankissa jäljellä olleen lainan määrä on pienempi kuin pankille maksetun lainahyvityksen määrä
  • asiakkaan tili on lopetettu.

Jos pankki on palauttanut hyvityksen tai hyvityksen loppuosan Kelaan, palautetulla hyvityksellä lyhennetään opiskelijan seuraavaksi suurinta opintolainaa. Jos opiskelijalla ei ole muuta opintolainaa, Kelaan palautettu hyvitys maksetaan opiskelijalle. Opiskelijalle ilmoitetaan kirjeellä, mihin ja milloin hyvitys tai sen loppuosa on maksettu.

Jos oppilaitos on ilmoittanut Kelalle virheellisen valmistumistiedon, opintolainahyvitys saatetaan myöntää perusteetta liian aikaisin. Näissä tilanteissa lainanumerolla pankille maksettu opintolainahyvitys palautetaan pankista Kelalle, jos asiakas on antanut suostumuksen palauttamiseen. Kela pyytää asiakkaalta suostumuksen ja pyytää sen jälkeen pankkia palauttamaan maksun Kelaan. Jos asiakas ei anna suostumusta opintolainahyvityksen palauttamiseen pankista Kelalle, opintolainahyvitys peritään takaisin asiakkaalta.

Tiedonvälitys Kelan ja pankkien välillä

Opintolainahyvitysoikeutta ratkaistaessa käytetään opintolainavähennystä varten toimitettavia saldotietoja. Opintolainahyvitystä varten pankit välittävät Kelalle kaikki lainasaldot kahdesti vuodessa:

  • tiedot lainojen saldoista 31.12. toimitetaan 10.3.
  • tiedot lainojen saldoista 31.7. toimitetaan 10.10.

Jos tietojen toimituspäivä ei ole pankkipäivä, tiedot toimitetaan seuraavana pankkipäivänä.

Opintolainavähennys

Opintolainavähennyksen voi saada korkeakouluopiskelija, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa ennen 1.8.2014. Opintolainavähennysoikeutta ei enää myönnetä korkeakoulututkinnon perusteella, jonka suorittamisen opiskelija aloittaa läsnä olevana opiskelijana 1.8.2019 tai sen jälkeen. Opintolainavähennys on verovähennys. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?