Opintolainan valtiontakaus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Opintolainan valtiontakaus 

Opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen, jos hän saa Kelasta opintorahaa tai Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. Lue lisää opintolainasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Takauksen varaaminen

Kun opiskelija on hakenut pankista opintolainan, pankki varaa takauksen käyttöönsä lähettämällä varauspyynnön Kelaan. Kela lähettää aina pankille vastauksen varauspyyntöön. Kun varaus hyväksytään, Kela lähettää voimassa olevat takaustiedot pankille viimeistään seuraavana pankkipäivänä. Takaustietoina ilmoitetaan mm. takauksen kokonaismäärä, nostoerät ja niiden ensimmäiset ja viimeiset nostopäivät sekä nostoerien euromäärät. Takaustietojen lähettäminen on samalla pankille lupa siirtää lainaa opiskelijan tilille. 

Jos varausta ei hyväksytä, pankille lähetetään vastaussanomana varauksen hylkääminen. Hylkäämisen yleisimmät syykoodit ovat 

  • (01) takausta ei ole myönnetty 
  • (02) varaus on jo voimassa samalle pankille
  • (03) takaus on varattu toiselle pankille. 

Ennen lainaerän siirtämistä tilille pankin täytyy tarkistaa takauksen määrä ja onko Kelasta tullut nostokielto tai takauksen muutostieto.

Muutokset pankin varaamaan takaukseen

Kela lähettää automaattisesti pankille takauksen muutostiedot, kun takauksen määrä muuttuu ja takauksen varaus pankille on voimassa. Nostoerän tyyppikoodi (K tai P) osoittaa takaukseen tehdyn muutoksen laadun. Pankki selvittää muutostietojen vaikutuksen lainan määrään ja nostoaikaan välittömästi. 

  • Takauksen korotus (tyyppikoodi K) tallennetaan odottamaan opiskelijan lisälainahakemusta. Pankkien on hyvä ohjeistaa opiskelijoita, miten opintolainan korotuksen saa käyttöön ja mitä toimenpiteitä se opiskelijalta edellyttää. 
  • Takauksen pienennyksen (tyyppikoodi P) perusteella pankin täytyy välittömästi selvittää, mitä nostoerää pienennys koskee. Nostoerää, joihin pienennys kohdistuu, ei saa siirtää opiskelijan tilille ennen kuin lainan nostosuunnitelma on muutettu vastaamaan Kelan takauksen muuttunutta määrää tai nostoaikaa. Pankilla on muutoksen toteuttamiseen aikaa viisi pankkipäivää. 

Jos Kela lähettää pankille nostokiellon, se pitää panna toimeen pankissa välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden pankkipäivän kuluessa. Nostokiellon jälkeen opintolainaa ei saa siirtää opiskelijan tilille.

Takauksen peruminen

Pankki voi perua varaamansa opintolainan valtiontakauksen. Jos opiskelija ei ole nostanut lainaa, takaus on perumisen jälkeen pankkien varattavissa normaaliin tapaan. Jos opiskelijan uusi pankki ei pysty varaamaan takausta, voi syynä olla se, että opiskelijan edellinen pankki ei ole vielä perunut takausta.

Rahalaitossiirto

  • Kun opiskelijan opintolaina-asiat siirretään kokonaisuudessaan toisen pankin hoidettavaksi, takauksen peruminen ja varaaminen Kelasta tehdään käyttämällä joko syykoodia 01 tai 02. Uuden pankin täytyy varata takaus käyttämällä samaa syykoodia, jolla aiempi pankki on perunut takauksen. Syykoodi on pankeille merkki siitä, onko opiskelija jo nostanut kuluvan lukuvuoden lainatakauksen osittain, kokonaan vai ei ollenkaan.
  • Jos kuluvan lukuvuoden takauksesta ei ole nostettu mitään, perutaan takaus syykoodilla 01 ja uusi pankki varaa takauksen syykoodilla 01. 
  • Jos kuluvan lukuvuoden takaus on nostettu osittain tai kokonaan, perutaan takaus syykoodilla 02 ja uusi pankki varaa takauksen syykoodilla 02. Tämän jälkeen pankit selvittävät vielä keskenään sen, mitä takauksesta oli jo ehditty nostaa, jotta opiskelijalle ei myönnetä samaa takausta uudelleen. 

Jos asiakkaan aiempi pankki on perunut varauksen syykoodilla 02 (rahalaitossiirto) ja uusi pankki yrittää varata lainaa syykoodilla 01 (takauksen varaus), pankki saa hylkäävän vastauksen syykoodilla 06 (varaus tehtävä rahalaitossiirtona). Uuden pankin pitää tehdä varaus syykoodilla 02 (rahalaitossiirto).

Jos opintolaina siirretään opintojen päättymisen jälkeen pankista toiseen, siirrossa ei tarvitse käyttää Kelan ja pankkien välistä tietoliikennettä. Uusi pankki ilmoittaa lainan saldotiedot ja lyhennystiedot siitä alkaen vuosittaisissa tiedonsiirroissa, kun laina on siirtynyt uuteen pankkiin. 

Pankkien täytyy huolehtia siitä, että lainan ensimmäinen nostopäivä ei muutu rahalaitossiirrossa. Tämä on tärkeää siksi, että opintolainan valtiontakaus on voimassa enintään 30 vuotta lainan ensimmäisestä nostopäivästä.

Sivu päivitetty 8.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?