B-lausunto ammatillista kuntoutusta varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelan tai työeläkelaitosten järjestämää ammatillista kuntoutusta.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin kirjoitat lausunnon

Kirjoita lausuntoon seuraavat asiat:

 1. Nykyinen ammatti, työtehtävät ja työn vaatimukset toimintakyvylle.
 2. Terveydentila sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttava sairaus tai vamma.  
  • Kirjaa työkykyyn olennaisesti vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä ICD-10-koodeineen.
  • Kerro, mihin sairauksien diagnoosi perustuu sekä hoidon ja kuntoutuksen toteutuminen.
 3. Arvio nykyisestä työ- ja toimintakyvystä ja sen suhde työn vaatimuksiin.
  • Onko opiskelu- tai työkyky heikentynyt olennaisesti?
  • Kuvaa tuoreet statuslöydökset ja ajantasaiset tutkimustulokset.
  • Kuvaa toimintakykyä arjessa.
  • Kirjaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
 4. Arviosi ammatillisen kuntoutussuunnitelman soveltuvuudesta suhteessa potilaan terveydentilaan ja kokonaistilanteeseen. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
  • voimavarat ja vahvuudet
  • sitoutuminen ja motivaatio.
 5. Perustelu ammatillisen kuntoutuksen tarpeelle. 
  • Aiheuttaako sairaus tai vamma työ- tai opiskelukyvyn heikentymistä tai työkyvyttömyyden uhkaa nyt tai tulevaisuudessa?
  • Onko potilaalla mahdollisuus saada kokoaikaista tai osa-aikaista ansiotyötä?
  • Huomioi myös muut elämäntilanteeseen tai motivaatioon vaikuttavat tekijät.
 6. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet.
  • Tavoitellaanko uutta kokonaisvaltaista suunnitelmaa, työmahdollisuuksien lisäämistä olemassa olevalla koulutuksella vai kouluttautumista uudelle alalle?
 7. Ehdotuksesi ammatillisen kuntoutuksen tuesta potilaalle.
  • Soveltuuko suunniteltu koulutus ja ammatti potilaan terveydentilaan?
  • Kirjaa, onko jokin hoito ensisijainen kuntoutukseen nähden.
  • Työkyvyn arviointiin liittyvät tutkimukset kuuluvat ensisijaisesti terveydenhuollolle.
 8. Hoitavan tahon tai lääkärin yhteystietojen tulee näkyä selkeästi (esim. tk, poliklinikka, osoitetiedot).

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.