B-lausunto ammatillista kuntoutusta varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelan tai työeläkelaitosten järjestämää ammatillista kuntoutusta.

Saat lomakepohjia Terveysportista tai Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi. Katso ohjeet lomakkeiden käyttöön (Henkilöasiakkaat-osio).

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat lausunnon

Kirjoita lausuntoon seuraavat asiat:

 1. Nykyinen ammatti, työtehtävät ja työn vaatimukset toimintakyvylle.
 2. Terveydentila sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttava sairaus tai vamma.  
  • Kirjaa työkykyyn olennaisesti vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä ICD-10-koodeineen.
  • Kerro, mihin sairauksien diagnoosi perustuu sekä hoidon ja kuntoutuksen toteutuminen.
 3. Arvio nykyisestä työ- ja toimintakyvystä ja sen suhde työn vaatimuksiin.
  • Onko opiskelu- tai työkyky heikentynyt olennaisesti?
  • Kuvaa tuoreet statuslöydökset ja ajantasaiset tutkimustulokset.
  • Kuvaa toimintakykyä arjessa.
  • Kirjaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
 4. Arviosi ammatillisen kuntoutussuunnitelman soveltuvuudesta suhteessa potilaan terveydentilaan ja kokonaistilanteeseen. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
  • voimavarat ja vahvuudet
  • sitoutuminen ja motivaatio.
 5. Perustelu ammatillisen kuntoutuksen tarpeelle. 
  • Aiheuttaako sairaus tai vamma työ- tai opiskelukyvyn heikentymistä tai työkyvyttömyyden uhkaa nyt tai tulevaisuudessa?
  • Onko potilaalla mahdollisuus saada kokoaikaista tai osa-aikaista ansiotyötä?
  • Huomioi myös muut elämäntilanteeseen tai motivaatioon vaikuttavat tekijät.
 6. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet.
  • Tavoitellaanko uutta kokonaisvaltaista suunnitelmaa, työmahdollisuuksien lisäämistä olemassa olevalla koulutuksella vai kouluttautumista uudelle alalle?
 7. Ehdotuksesi ammatillisen kuntoutuksen tuesta potilaalle.
  • Soveltuuko suunniteltu koulutus ja ammatti potilaan terveydentilaan?
  • Kirjaa, onko jokin hoito ensisijainen kuntoutukseen nähden.
  • Työkyvyn arviointiin liittyvät tutkimukset kuuluvat ensisijaisesti terveydenhuollolle.
 8. Hoitavan tahon tai lääkärin yhteystietojen tulee näkyä selkeästi (esim. tk, poliklinikka, osoitetiedot).

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa.

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.