Ammatillinen kuntoutus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

B-lausunto ammatillista kuntoutusta varten

Asiakas tarvitsee B-lausunnon, kun hän hakee Kelan tai työeläkelaitosten järjestämää ammatillista kuntoutusta. 

Näin kirjoitat B-lausunnon ammatillista kuntoutusta varten

Kirjoita lausuntoon seuraavat asiat:

 1. Nykyinen ammatti, työtehtävät ja työn vaatimukset toimintakyvylle.
 2. Terveydentila sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttava sairaus tai vamma.  
  • Kirjaa työkykyyn olennaisesti vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä ICD-10-koodeineen.
  • Kerro, mihin sairauksien diagnoosi perustuu sekä miten hoito ja kuntoutus on toteutunut.
 3. Arvio nykyisestä työ- ja toimintakyvystä ja sen suhde työn vaatimuksiin.
  • Onko opiskelu- tai työkyky heikentynyt olennaisesti?
  • Kuvaa tuoreet statuslöydökset ja ajantasaiset tutkimustulokset.
  • Kuvaa toimintakykyä arjessa.
  • Kirjaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
 4. Arviosi ammatillisen kuntoutussuunnitelman soveltuvuudesta suhteessa potilaan terveydentilaan ja kokonaistilanteeseen. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
  • voimavarat ja vahvuudet
  • sitoutuminen ja motivaatio.
 5. Perustelu ammatillisen kuntoutuksen tarpeelle. 
  • Aiheuttaako sairaus tai vamma työ- tai opiskelukyvyn heikentymistä tai työkyvyttömyyden uhkaa nyt tai tulevaisuudessa?
  • Onko potilaalla mahdollisuus saada kokoaikaista tai osa-aikaista ansiotyötä?
  • Huomioi myös muut elämäntilanteeseen tai motivaatioon vaikuttavat tekijät.
 6. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet.
  • Tavoitellaanko uutta kokonaisvaltaista suunnitelmaa, työmahdollisuuksien lisäämistä olemassa olevalla koulutuksella vai kouluttautumista uudelle alalle?
  • Soveltuuko suunniteltu koulutus ja ammatti potilaan terveydentilaan?
 7. Hoitavan tahon tai lääkärin yhteystietojen pitää näkyä selkeästi (esim. terveyskeskus, poliklinikka, osoitetiedot).

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.9.2023