Näin ohjaat kuntoutukseen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin ohjaat kuntoutukseen

 • Mihin potilas toivoo apua ja tukea?
 • Tarvitseeko hän keinoja sairauden hallintaan, tukea työelämään tai opiskeluun vai apua päästäkseen töihin tai opiskelemaan?
 • Mitkä ovat potilaan omat toiveet ja voimavarat?
 • Onko potilas kiinnostunut kuntoutuksesta? Miten hän voisi hyötyä siitä?
 • Minkälaisia odotuksia potilaalla on kuntoutuksen suhteen?
 • Onko nyt oikea aika kuntoutukselle?
 • Haluaako potilas osallistua yksilö- vai ryhmämuotoiseen kuntoutukseen?

Palaa asiaan myöhemmin, jos kiinnostus ei heti herää.
 

 • Kelan kuntoutukseen osallistuminen on yleensä maksutonta. Ainoastaan kuntoutuspsykoterapiassa ja neuropsykologisessa kuntoutuksessa pitää maksaa jokaisesta käyntikerrasta omavastuu.
 • Potilas voi hakea kuntoutuksen ajalle kuntoutusrahaa. Tarkista myös 16–19 -vuotiaan mahdollisuus saada nuoren kuntoutusrahaa.
 • Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.
 • Kela järjestää kuntoutusta myös osana kehittämishankkeita.
 • Kelan lisäksi kuntoutusta tarjoavat muun muassa työeläkelaitokset, järjestöt ja kunnat. Myös näiden järjestämän kuntoutuksen ajalta voi tietyin edellytyksin saada kuntoutusrahaa.

Lue lisää

Lue, millaisen lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman potilas tarvitsee.

Lääkärinlausuntoa ei kuitenkaan tarvita, jos ohjaat 16–29-vuotiaan nuoren ammatilliseen kuntoutukseen elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden vuoksi. Ohjaa nuori varaamaan haastatteluaika Kelan kuntoutuksen puhelinpalvelusta 020 692 205.

Kun olet laatinut lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman, potilaasi hakee itse kuntoutusta Kelasta.

Jos nuori hakee ammatillista kuntoutusta elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden vuoksi, ohjaa hänet varaamaan haastatteluaika kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205.

Potilaasi saa lisätietoja Kelan kuntoutuksesta osoitteesta www.kela.fi/kuntoutus ja kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205.

Lue lisää

Potilas saa Kelasta päätöksen kuntoutuksesta. Myönteisen päätöksen liitteenä on ohjekirje, jossa kerrotaan tarkemmin kuntoutuksesta ja siitä, kuinka siihen voi valmistautua.

Ennen kuntoutuksen alkamista palveluntuottaja on asiakkaaseen yhteydessä ja kertoo kuntoutuksen toteutukseen liittyvistä asioista.

Asiakas saa kuntoutuksen palveluntuottajalta osallistumistodistuksen. Se tarvitaan mahdollisen kuntoutusraha- tai matkakorvaushakemuksen liitteeksi.

Asiakas saa palveluntuottajalta myös kuntoutuspalautteen eli kirjallisen selostuksen kuntoutukseen toteutuksesta. Asiakkaan luvalla se lähetetään myös hoitavalle taholle.

Sovi potilaasi kanssa, miten yhteistyö ja seuranta jatkuvat.

Sivu päivitetty 3.10.2023

Mitä mieltä olet sivusta?