B-lausunto nuoren kuntoutusrahaa varten

Jos asiakas hakee nuoren kuntoutusrahaa, hän tarvitsee hakemuksen liitteeksi B-lausunnon.

B-lausunto toimii pohjana asiakkaan kotikunnassa laadittavaan henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaan (KHOPS). Nuoren kuntoutusrahan maksaminen perustuu tähän suunnitelmaan. Suunnitelman pitää tukea asiakkaan ammatillista kuntoutumista ja edistää työllistymistä.

Kela maksaa nuoren kuntoutusrahaa yleensä koulutuksen ajalta. Koulutuksen ja tulevan ammatin pitää soveltua asiakkaan terveydentilalle. Nuoren kuntoutusrahaa voi saada myös yleissivistävän koulutuksen tai muun toiminnan ajalta, jos se on osa asiakkaan ammatillista suunnitelmaa. Muu toiminta voi olla esimerkiksi työpaja tai työkokeilu.

Lue lisää nuoren kuntoutusrahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.
Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin kirjoitat lausunnon

 1. Ota lausunnossa selkeästi kantaa seuraaviin asioihin:
  • Onko opiskelu- tai työkyky olennaisesti heikentynyt?
  • Soveltuuko suunniteltu koulutus ja ammatti terveydentilaan?
  • Onko nuorella mahdollisuus saada kokoaikaista tai osa-aikaista palkkatyötä?
 2. Kuvaa lausunnossa nuoren tarvitsemat tukitoimet, jotka liittyvät hänen
  • fyysiseen toimintakykyynsä
  • psyykkiseen toimintakykyynsä
  • sosiaaliseen toimintakykyynsä
  • ammatilliseen kuntoutumiseensa.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.