B-lausunto nuoren kuntoutusrahaa varten

Jos asiakas hakee nuoren kuntoutusrahaa, hän tarvitsee hakemuksen liitteeksi B-lausunnon.

B-lausunto toimii pohjana asiakkaan kotikunnassa laadittavaan henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaan (KHOPS). Nuoren kuntoutusrahan maksaminen perustuu tähän suunnitelmaan. Suunnitelman pitää tukea asiakkaan ammatillista kuntoutumista ja edistää työllistymistä.

Kela maksaa nuoren kuntoutusrahaa yleensä koulutuksen ajalta. Koulutuksen ja tulevan ammatin pitää soveltua asiakkaan terveydentilalle. Nuoren kuntoutusrahaa voi saada myös yleissivistävän koulutuksen tai muun toiminnan ajalta, jos se on osa asiakkaan ammatillista suunnitelmaa. Muu toiminta voi olla esimerkiksi työpaja tai työkokeilu.

Lue lisää nuoren kuntoutusrahasta (Henkilöasiakkaat-osio).

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat lausunnon

 1. Ota lausunnossa selkeästi kantaa seuraaviin asioihin:
  • Onko opiskelu- tai työkyky olennaisesti heikentynyt?
  • Soveltuuko suunniteltu koulutus ja ammatti terveydentilaan?
  • Onko nuorella mahdollisuus saada kokoaikaista tai osa-aikaista palkkatyötä?
 2. Kuvaa lausunnossa nuoren tarvitsemat tukitoimet, jotka liittyvät hänen
  • fyysiseen toimintakykyynsä
  • psyykkiseen toimintakykyynsä
  • sosiaaliseen toimintakykyynsä
  • ammatilliseen kuntoutumiseensa.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa.

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.