Nuoren kuntoutusraha | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

B-lausunto nuoren kuntoutusrahaa varten

Jos asiakas hakee nuoren kuntoutusrahaa, hän tarvitsee B-lausunnon. Lisäksi hyvinvointialueen täytyy laatia asiakkaalle henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS). Suunnitelmasta tulee ilmetä tiedot ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista. Siinä tulee myös esittää suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman laatimisesta vastaavat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tai opiskeluhuollon asiantuntijat (esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilö, psykologi tai kuraattori) yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelman laatimiseen voi osallistua myös esimerkiksi opetuksen asiantuntijoita.

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Tavallisesti kuntoutus on opiskelua. Nuoren kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös muun toiminnan ajalta, jos se edistää ammatillista kuntoutumista ja työelämään pääsyä. Muu toiminta voi olla esimerkiksi työpajatoimintaa tai työhönvalmennusta. 

Näin kirjoitat B-lausunnon nuoren kuntoutusrahaa varten

Kuvaa lausunnossa

  • työ- ja opiskelukykyyn vaikuttavien sairauksien diagnoosit ICD-10-koodeineen
  • olennaiset esitiedot: sairaushistoria ja sairauden nykytila 
  • tekemäsi kliininen tutkimus, muut tutkimukset ja diagnoosin perusteet
  • miten hoito ja kuntoutus on toteutunut ja edennyt
  • heikentääkö sairaus, vika tai vamma hoito- ja kuntoutustoimien jälkeenkin työ- tai opiskelukykyä tai mahdollisuuksia valita ammatti tai työ
  • soveltuuko suunniteltu koulutus ja ammatti terveydentilaan
  • tarvitseeko nuori erityisiä hoidollisia tai muita tukitoimia ammatillisen kuntoutumisen tueksi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.10.2023

Mitä mieltä olet sivusta?