Vaativa lääkinnällinen kuntoutus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutussuunnitelma vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten

Asiakas tarvitsee julkisessa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman, kun hän hakee Kelasta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkäri voi kirjata kuntoutussuunnitelman B-lausunnolle. Asiakas osallistuu kuntoutuksensa suunnitteluun lääkärin ja tarpeenmukaisen moniammatillisen tiimin kanssa.

Kuntoutussuunnitelmasta pitää käydä ilmi, että lausunnon laatinut lääkäri on itse tavannut ja tutkinut potilaan henkilökohtaisesti tai etäyhteyden avulla ja muodostanut käsityksensä kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuudesta tämän pohjalta.

Näin teet kuntoutussuunnitelman

Kirjoita kuntoutussuunnitelmaan seuraavat asiat:

 • tärkeysjärjestyksessä ne kuntoutuksen kannalta tärkeimmät diagnoosit (ICD-10-koodeineen), joihin toimintakyvyn heikentyminen perustuu
 • sairauden tai vamman oireet ja niiden nykytilanne, hoidon ja kuntoutuksen tilanne ja apuvälineet
 • kuvaus aikaisemmin toteutuneesta kuntoutuksesta ja siitä saatu hyöty
 • kuvaus tutkimushavainnoista ja tehtyjen toiminta- ja työkykymittausten tuloksista
 • toimintakyvyn kuvaus, kuinka potilas suoriutuu arjessa, mistä selviytyy, missä on rajoitteita, mitä vahvuuksia hänellä on, miten ympäristö tukee suoriutumista
 • sairauden tai vamman vaikutukset varhaiskasvatukseen, opiskeluun, työhön ja arkielämään
 • mahdolliset ympäristön rajoittavat tekijät, niihin tehtävät muutokset ja potilaan tarvitsema ohjaus
 • kuvaus, millainen lapsen toimintakyky on varhaiskasvatuksessa tai koulussa
 • lapsen perheen tai potilaan oma motivaatio kuntoutumista tukevaan harjoitteluun
 • perustelut, miksi suunniteltu kuntoutusmuoto on valittu
 • kuntoutuksen tavoitteet 
 • kuntoutuksen arvioinnin ja seurannan suunnitelma
 • suunnitelma hoidon jatkumisesta kuntoutuksen aikana, tulossa olevista tutkimuksista ja seurantakäynneistä
 • suunnitelma yhteistyöstä hoitavan tahon, terapeutin, potilaan ja hänen muun lähiverkostonsa kanssa
 • kuntoutuksen toimenpiteet, niiden ajoitus, määrä ja kesto
 • kielitaito ja tulkkauksen tarve
 • suunnitelman voimassaoloaika
 • seurantasuunnitelma ja -taho sekä kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja yhteystieto, johon potilas, terapeutti tai palveluntuottaja tai Kela voi olla yhteydessä, jos tarvitaan suunnitelman muutosta, verkostoyhteistyötä tai lisätietoja.

Lue lisää

Sivu päivitetty 11.1.2024