Kuntoutussuunnitelma vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten

Kelan asiakas tarvitsee kuntoutussuunnitelman (KU 207) hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee Kelasta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös B-lausunto käy hakemuksen liitteeksi, jos siihen on kirjattu kuntoutussuunnitelma. B-lausunnon tekevät asiakas itse, hoitava lääkäri ja tarpeenmukainen moniammatillinen tiimi.

Kuntoutussuunnitelma on arvio kuntoutuksen tarpeesta. Se laaditaan aina julkisessa terveydenhuollossa. Kuntoutussuunnitelman tekevät yhdessä 

 • asiakas
 • hoitava lääkäri
 • tarpeenmukainen moniammatillinen tiimi.

Kuntoutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi, että lausunnon laatinut lääkäri on itse tavannut ja tutkinut potilaan ja muodostanut käsityksensä kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuudesta tämän pohjalta.

Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Huolellisesti tehty kuntoutussuunnitelma on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu kuntoutussuunnitelma vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

 

Näin teet kuntoutussuunnitelman

Kirjoita kuntoutussuunnitelmaan

 • tärkeysjärjestyksessä ne kuntoutuksen kannalta tärkeimmät diagnoosit (ICD-10-koodeineen), joihin toimintakyvyn heikentyminen perustuu
 • sairauden tai vamman oireet, nykytilanne, hoitotilanne, kuntoutus ja apuvälineet
 • kuvaus aikaisemmin toteutuneesta kuntoutuksesta ja siitä saatu hyöty
 • kuvaus tutkimushavainnoista ja käytettyjen toiminta- ja työkykymittausten tuloksista
 • (toimintakyvyn kuvaus, kuinka potilas suoriutuu arjessa, mistä selviytyy, missä on rajoitteita, mitä vahvuuksia hänellä on, miten ympäristö tukee suoriutumista)
 • sairauden tai vamman vaikutukset varhaiskasvatukseen, opiskeluun, työhön ja arkielämään
 • mahdolliset ympäristön rajoittavat tekijät, niihin tehtävät muutokset ja potilaan tarvitsema ohjaus
 • kuvaus, millainen lapsen toimintakyky on varhaiskasvatuksessa tai koulussa
 • potilaan / lapsen perheen motivaatio kuntoutumista tukevaan harjoitteluun
 • perustelut, miksi suunniteltu kuntoutusmuoto on valittu
 • kuntoutuksen tavoitteet (lue lisää GAS-menetelmästä)
 • kuntoutuksen arvioinnin ja seurannan suunnitelma
 • suunnitelma hoidon jatkumisesta kuntoutuksen aikana, tulossa olevista tutkimuksista ja seurantakäynneistä
 • suunnitelma yhteistyöstä hoitavan tahon, terapeutin, potilaan ja hänen muun lähiverkostonsa kanssa
 • kuntoutuksen ajoitus, määrä ja kesto
 • kielitaito ja tulkkauksen tarve
 • suunnitelman voimassaoloaika
 • seurantasuunnitelma ja -taho sekä kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja yhteystieto, johon potilas, terapeutti/palveluntuottaja tai Kela voi olla yhteydessä, jos tarvitaan suunnitelman muutosta, verkostoyhteistyötä tai lisätietoja.

Kuntoutussuunnitelman tai B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Sovi potilaan kanssa, toimittaako hän kuntoutussuunnitelman Kelaan itse vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Anna kuntoutussuunnitelmasta kopio potilaalle.

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa.

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.

Katso postiosoitteet Kelaan.