B-lausunto harkinnanvaraista kuntoutusta varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee harkinnanvaraista kuntoutusta.

Saat lomakepohjia Terveysportista tai Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi. Katso ohjeet lomakkeiden käyttöön (Henkilöasiakkaat-osio).

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena seuraavia palveluja:

 • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
 • neuropsykologinen kuntoutus
 • moniammatillinen yksilökuntoutus
 • OPI-kurssit
 • LAKU-perhekuntoutus
 • Oma väylä -kuntoutus.

Jos suosittelet potilaallesi kuntoutuskurssille hakemista, kirjoita hänelle B-lausunto. Lääkärin ei tarvitse kirjoittaa lausuntoa tiettyä kurssia varten, vaan lausunnossa voi arvioida yleisesti kuntoutuksen tarvetta ja hyödyllisyyttä.

Lue lisää kuntoutusvaihtoehdoista (Henkilöasiakkaat-osio).

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

 

Näin kirjoitat lausunnon

Kirjoita lausuntoon

 • diagnoosi (ICD-10-koodeineen), johon potilaan toimintakyvyn heikentyminen perustuu
 • työ-, koulutus- ja muu elämäntilanne
 • sairauden tai vamman nykytila ja hoitotilanne
 • selvitys sairauden tai vamman vaikutuksista työhön, opiskeluun ja arkielämään
 • potilaalle tehdyt tutkimukset, hoidot ja kuntoutus (huomaa, että neuropsykologisen kuntoutuksen käynnistäminen edellyttää aina neuropsykologista tutkimusta)
 • haettavan kuntoutuksen perusteet, hyödyt ja tavoitteet
 • potilaan motivaatio
 • hoitavan tahon/lääkärin yhteystiedot selkeästi (esim. tk, poliklinikka, osoitetiedot).

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa.

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.