Harkinnanvarainen kuntoutus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

B-lausunto harkinnanvaraista kuntoutusta varten

Asiakas tarvitsee B-lausunnon (SV 7), kun hän hakee Kelasta harkinnanvaraista kuntoutusta.

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena seuraavia palveluja:

 • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
 • neuropsykologinen kuntoutus
 • moniammatillinen yksilökuntoutus
 • OPI-kurssit
 • LAKU-perhekuntoutus
 • Oma väylä -kuntoutus.

Jos suosittelet potilaallesi kuntoutuskurssille hakemista, kirjoita hänelle B-lausunto. Lausuntoa ei tarvitse kirjoittaa tiettyä kurssia varten, vaan voit arvioida siinä yleisesti kuntoutuksen tarvetta ja hyödyllisyyttä.

Näin kirjoitat lausunnon harkinnanvaraista kuntoutusta varten

Kirjoita lausuntoon

 • diagnoosi (ICD-10-koodeineen), johon potilaan toimintakyvyn heikentyminen perustuu
 • työ-, koulutus- ja muu elämäntilanne
 • sairauden tai vamman nykytila ja hoitotilanne
 • selvitys sairauden tai vamman vaikutuksista työhön, opiskeluun ja arkielämään
 • potilaalle tehdyt tutkimukset ja hoidot sekä annettu kuntoutus (huomaa, että kun haetaan neuropsykologista kuntoutusta, liitteeksi tarvitaan myös neuropsykologin lausunto)
 • haettavan kuntoutuksen perusteet, hyödyt ja tavoitteet
 • hoitavan tahon tai lääkärin yhteystiedot selkeästi, esim. terveyskeskuksen tai poliklinikan osoitetiedot.

Huomaa tämä, kun kirjoitat lausunnon LAKU-perhekuntoutusta varten

Kun asiakas hakee Kelasta LAKU-perhekuntoutusta, hän tarvitsee julkisessa terveydenhuollossa tehdyn B-lausunnon tai muun lääketieteellisen selvityksen, joka sisältää vastaavat tiedot kuin B-lausunto. 

Kirjoita lausuntoon tai selvitykseen

 • neuropsykiatrinen diagnostiikka ja kuvaus mahdollisista samanaikaishäiriöistä tai sairauksista (esim. psykiatriset sairaudet) ja dokumentit tutkimuksista
 • suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet sekä arvioitu konkreettinen tuen tarve
 • alkuvaiheen hoito ja tuki: minkälaista psykoedukaatiota tai neuropsykiatrista ohjausta on annettu ja miten ensisijaiset tukitoimet on järjestetty
 • toimintakyvyn kuvaus
 • perhearvio: perheeseen kuuluvat henkilöt, vanhemmuuteen liittyvät järjestelyt, perheenjäsenten keskinäinen vuorovaikutus, ajankohtaiset stressi- ja kuormitustekijät ja muun tuen tarve (esim. sosiaalipalvelut) sekä perheen valmius sitoutua kuntoutukseen ja sen edellyttämiin muutoksiin perheen toiminnassa ja arjessa.

Lue lisää

 

Mitä mieltä olet sivusta?