B-lausunto harkinnanvaraista kuntoutusta varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee harkinnanvaraista kuntoutusta.

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena seuraavia palveluja:

 • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
 • neuropsykologinen kuntoutus
 • moniammatillinen yksilökuntoutus
 • OPI-kurssit
 • LAKU-perhekuntoutus
 • Oma väylä -kuntoutus.

Jos suosittelet potilaallesi kuntoutuskurssille hakemista, kirjoita hänelle B-lausunto. Lääkärin ei tarvitse kirjoittaa lausuntoa tiettyä kurssia varten, vaan lausunnossa voi arvioida yleisesti kuntoutuksen tarvetta ja hyödyllisyyttä.

Lue lisää kuntoutusvaihtoehdoista (Henkilöasiakkaat-osio).

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin kirjoitat lausunnon

Kirjoita lausuntoon

 • diagnoosi (ICD-10-koodeineen), johon potilaan toimintakyvyn heikentyminen perustuu
 • työ-, koulutus- ja muu elämäntilanne
 • sairauden tai vamman nykytila ja hoitotilanne
 • selvitys sairauden tai vamman vaikutuksista työhön, opiskeluun ja arkielämään
 • potilaalle tehdyt tutkimukset, hoidot ja kuntoutus (huomaa, että neuropsykologisen kuntoutuksen käynnistäminen edellyttää aina neuropsykologista tutkimusta)
 • haettavan kuntoutuksen perusteet, hyödyt ja tavoitteet
 • potilaan motivaatio
 • hoitavan tahon/lääkärin yhteystiedot selkeästi (esim. tk, poliklinikka, osoitetiedot).

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.