Yleinen asumistuki eri asumismuotoihin | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yleinen asumistuki eri asumismuotoihin

Voit saada asumistukea vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon, omistusasunnon tai osaomistusasunnon asumismenoihin. Asunnon täytyy olla Suomessa ja tarkoitettu vakinaiseen asumiseen.

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa muutoksista tuli voimaan 1.4.2024. Jos saat jo yleistä asumistukea, leikkaukset vaikuttavat tukeesi, kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin. Omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen. 

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista

Asumistukea ei makseta kaikista asumismenoista, vaan eri asumismuodoille on määritelty hyväksyttävät asumismenot. Esimerkiksi vuokra-asunnossa näitä ovat vuokra sekä erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut. Asunnon koko ei vaikuta tukeen.

Lue asumismenojen ylärajoista.

Valitse asumismuotosi

Voit hakea asumistukea, jos asut vakinaisessa vuokra-asunnossa Suomessa. Jos haet tukea vuokra-asuntoon, sinulla täytyy olla kirjallinen vuokrasopimus.

Tukea voi saada seuraaviin asumismenoihin:

 • vuokra
 • erikseen maksettavat vesi- ja lämmitysmaksut.

Jos vuokraan sisältyy sähkö, Kela vähentää vuokrasta sähkön osuuden. Asumistukea ei siis voi saada sähkömaksuun.

Vesimaksu

Vesimaksu hyväksytään asumismenoksi, jos maksat sitä erikseen vuokran lisäksi. Vesimaksuksi hyväksytään 20 e/kk henkilöä kohti.

Lämmityskulut

Lämmityskulut hyväksytään asumismenoiksi, jos maksat niitä erikseen vuokran lisäksi.

Lämmityskuluiksi hyväksytään 46 e/kk, jos ruokakunnassa on 1 henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 16 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden.

Tietyissä maakunnissa lämmityskuluina hyväksytään suurempi summa:

 • Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 48 e /kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk
 • Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 50 e/kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk.

Mihin asumismenoihin ei voi saada tukea?

Kela ei hyväksy asumismenoiksi muita asumiseen liittyviä erikseen maksettavia maksuja. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • sähkömaksu
 • saunamaksu
 • pesutupamaksu
 • autopaikkamaksu
 • internetliittymän maksu
 • käyttö- tai kalustemaksu.

Vain sinun tai ruokakuntasi jäsenen maksamat kulut voidaan hyväksyä asumismenoiksi. Esimerkiksi työnantajan tai yrityksen maksamaa osaa kuluista ei siis hyväksytä.

Jos sinulla on alivuokralainen, asumistuessasi hyväksyttävistä asumismenoista vähennetään alivuokralaisen maksama vuokran määrä.

Voit hakea asumistukea, jos asut asumisoikeusasunnossa Suomessa. Tukea voi saada seuraaviin asumismenoihin:

 • käyttövastike
 • erikseen maksettavat vesi- ja lämmitysmaksut
 • 73 % asuntolainan koroista 31.12.2024 asti.

Vesimaksu

Vesimaksu hyväksytään asumismenoksi, jos maksat sitä erikseen vuokran lisäksi. Vesimaksuksi hyväksytään 20 e/kk henkilöä kohti.

Lämmityskulut

Lämmityskulut hyväksytään asumismenoiksi, jos maksat niitä erikseen vuokran lisäksi.

Lämmityskuluiksi hyväksytään 46 e/kk, jos ruokakunnassa on 1 henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 16 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden.

Tietyissä maakunnissa lämmityskuluina hyväksytään suurempi summa:

 • Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 48 e/kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk
 • Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 50 e/kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk.

Asuntolainan korot

Jos sinulla on asuntolainaa, asumismenoiksi hyväksytään 31.12.2024 asti 73 % lainojen kuukausittaisista koroista. Tämän jälkeen alkaneessa tuessa asuntolainan korkoja ei hyväksytä asumismenoiksi.  

Jos tukesi alkaa ennen 1.1.2025, tukesi voi muuttua, kun ruokakuntasi hakee asumistuen tarkistusta 1.1.2025 alkaen tai myöhemmin. 

Asumismenoissa otetaan huomioon henkilökohtaiset lainat, jotka on otettu asumisoikeuden ostamista varten. Asuntolainan koroista hyväksytään vain se osa, jonka ruokakunta maksaa itse.

Asuntolainan täytyy olla julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen, kuten esimerkiksi pankin, myöntämä.

Asuntolainaksi ei hyväksytä

 • rakennuttajan tai työnantajan myöntämää lainaa
 • asunnon maksamatonta kauppahintaa.

Mihin asumismenoihin ei voi saada tukea?

Kela ei hyväksy asumismenoiksi muita erikseen maksettavia maksuja, jotka liittyvät asumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • sähkömaksu
 • saunamaksu
 • pesutupamaksu
 • autopaikkamaksu
 • internetliittymän maksu
 • käyttö- tai kalustemaksu.

Vain sinun tai ruokakuntasi jäsenen maksamat kulut voidaan hyväksyä asumismenoiksi. Esimerkiksi työnantajan tai yrityksen maksamaa osaa kuluista ei siis hyväksytä.

Yleistä asumistukea maksetaan osakeasunnon asumismenoihin 31.12.2024 asti. 1.1.2025 alkaen asumistukea ei makseta osakeasunnon asumismenoihin.

Voit hakea asumistukea, jos asut omassa osakeasunnossa Suomessa. Ruokakunnan täytyy omistaa vähintään 50 % asunnosta, jotta tukea voi saada.

Tukea voi saada seuraaviin asumismenoihin 31.12.2024 asti:

 • vastike
 • erikseen maksettavat vesi- ja lämmitysmaksut
 • 73 % asuntolainan koroista.

Vesimaksu

Vesimaksu hyväksytään asumismenoksi, jos maksat sitä erikseen vastikkeen lisäksi. Vesimaksuksi hyväksytään 20 e/kk henkilöä kohti.

Lämmityskulut

Lämmityskulut hyväksytään asumismenoiksi, jos maksat niitä erikseen vastikkeen lisäksi.

Lämmityskuluiksi hyväksytään 46 e/kk, jos ruokakunnassa on 1 henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 16 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden.

Tietyissä maakunnissa lämmityskuluina hyväksytään suurempi summa:

 • Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 48 e/kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk
 • Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 50 e/kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk.

Asuntolainan korot

Jos sinulla on asuntolainaa, asumismenoiksi hyväksytään 73 % lainojen kuukausittaisista koroista. Tämä koskee henkilökohtaisia lainoja, jotka on otettu asunnon hankkimista ja perusparantamista varten.

Asuntolainan koroista hyväksytään vain se osa, jonka ruokakunta maksaa itse.

Asuntolainan täytyy olla julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen, kuten esimerkiksi pankin, myöntämä.

 Asuntolainaksi ei hyväksytä

 • rakennuttajan tai työnantajan myöntämää lainaa
 • asunnon maksamatonta kauppahintaa.

Mihin asumismenoihin ei voi saada tukea?

Kela ei hyväksy asumismenoiksi muita erikseen maksettavia maksuja, jotka liittyvät asumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • sähkömaksu
 • saunamaksu
 • pesutupamaksu
 • autopaikkamaksu
 • internetliittymän maksu
 • käyttö- tai kalustemaksu.

Vain sinun tai ruokakuntasi jäsenen maksamat kulut voidaan hyväksyä asumismenoiksi. Esimerkiksi työnantajan tai yrityksen maksamaa osaa kuluista ei siis hyväksytä.

Yleistä asumistukea maksetaan omistamasi omakotitalon asumismenoihin 31.12.2024 asti. 1.1.2025 alkaen asumistukea ei myönnetä omakotitalon asumismenoihin.

Voit hakea asumistukea, jos asut omassa omakotitalossa Suomessa. Ruokakunnan täytyy omistaa vähintään 50 % omakotitalosta, jotta tukea voi saada.

Tukea voi saada seuraaviin asumismenoihin 31.12.2024 asti:

 • hoitomenot eli menot, jotka aiheutuvat vedestä, lämmityksestä ja muista omakotitalon kuluista
 • 73 % asuntolainojen koroista.

Omakotitalon hyväksyttävien hoitomenojen suuruus on määritelty. Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelalle omakotitalon todellisia vesi- ja lämmitysmenoja tai kiinteistön muita menoja.

Omakotitalon hyväksyttävät hoitomenot vuonna 2024

Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

 • 1 henkilön ruokakunnassa 111 e/kk
 • 2 henkilön ruokakunnassa 134 e/kk
 • 3 henkilön ruokakunnassa 168 e/kk
 • 4 henkilön ruokakunnassa 199 e/kk
 • yli 4 henkilön ruokakunnassa 199 e/kk + 61 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden.

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi

 • 1 henkilön ruokakunnassa 116 e/kk
 • 2 henkilön ruokakunnassa 139 e/kk
 • 3 henkilön ruokakunnassa 175 e/kk
 • 4 henkilön ruokakunnassa 206 e/kk
 • yli 4 henkilön ruokakunnassa 206 e/kk + 64 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden.

Kaikki muut maakunnat

 • 1 henkilön ruokakunnassa 107 e/kk
 • 2 henkilön ruokakunnassa 129 e/kk
 • 3 henkilön ruokakunnassa 162 e/kk
 • 4 henkilön ruokakunnassa 191 e/kk
 • yli 4 henkilön ruokakunnassa 191 e/kk + 59 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden.

Asuntolainan korot

Jos sinulla on asuntolainaa, asumismenoiksi hyväksytään 73 % lainojen kuukausittaisista koroista. Tämä koskee henkilökohtaisia lainoja, jotka on otettu asunnon hankintaa ja perusparannusta varten.

Kela hyväksyy asuntolainan koroista asumismenoiksi vain sen osan, jonka ruokakunta maksaa itse.

Asuntolainan täytyy olla julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen, kuten esimerkiksi pankin, myöntämä.

Asuntolainaksi ei hyväksytä

 • rakennuttajan tai työnantajan myöntämää lainaa
 • asunnon maksamatonta kauppahintaa.

Mihin asumismenoihin ei voi saada tukea?

Kela ei hyväksy asumismenoiksi muita erikseen maksettavia maksuja, jotka liittyvät asumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • kiinteistövero
 • tontin vuokra
 • jätemaksu
 • lainaturvavakuutus
 • internetliittymän maksu.

 

Voit hakea asumistukea, jos asut osaomistusasunnossa Suomessa. Jos haet tukea osaomistusasuntoon, sinulla täytyy olla kirjallinen vuokrasopimus.

Tukea voi saada seuraaviin asumismenoihin:

 • vuokra
 • erikseen maksettavat vesi- ja lämmitysmaksut.

Vesimaksu

Vesimaksu hyväksytään asumismenoksi, jos maksat sitä erikseen vuokran lisäksi. Vesimaksuksi hyväksytään 20 e/kk henkilöä kohti.

Lämmityskulut

Lämmityskulut hyväksytään asumismenoiksi, jos maksat niitä erikseen vuokran lisäksi.

Lämmityskuluiksi hyväksytään 46 e/kk, jos ruokakunnassa on 1 henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 16 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden.

Tietyissä maakunnissa lämmityskuluina hyväksytään suurempi summa:

 • Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 48 e /kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk
 • Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa lämmityskuluina hyväksytään 1 henkilön ruokakunnassa 50 e /kk ja jokaista lisähenkilöä kohden 17 e/kk.

Mihin asumismenoihin ei voi saada tukea?

Osaomistusasunnon osamaksua varten otetun lainan korkoja ei hyväksytä asumismenoksi.

Kela ei hyväksy asumismenoiksi muita erikseen maksettavia maksuja, jotka liittyvät asumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • sähkömaksu
 • saunamaksu
 • pesutupamaksu
 • autopaikkamaksu
 • internetliittymän maksu
 • käyttö- tai kalustemaksu.

Vain sinun tai ruokakuntasi jäsenen maksamat kulut voidaan hyväksyä asumismenoiksi. Esimerkiksi työnantajan tai yrityksen maksamaa osaa kuluista ei siis hyväksytä.

Sivu päivitetty 8.5.2024