Vaihtelevat tulot ja yleinen asumistuki

Asumistuen määrä lasketaan kuukausitulon perusteella. Jos tulosi vaihtelevat, Kela arvioi sinulle keskiarvotulon, jotta tuen määrä voidaan laskea.

Tulot katsotaan vaihteleviksi, jos ne eivät pysy samanlaisina 3 kuukauden ajan siitä, kun tuki myönnetään tai tarkistetaan.

Keskiarvotulo on laskennallinen kuukausittainen tulo, jossa otetaan huomioon, että tulot vaihtelevat esimerkiksi keikkatöiden, opintojen tai työttömyysjaksojen takia. Kela arvioi tulon vuodeksi eteenpäin, sillä asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi ja tarkistetaan vuoden välein.

Toimi näin

  1. Ilmoita hakemuksessa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Kela arvioi keskiarvotulon antamiesi tietojen perusteella. Ilmoita tulot bruttona eli ennen verojen vähentämistä.
  2. Jos tulosi muuttuvat seuraavan 3 kuukauden aikana, kerro hakemuksessa lisätietoa muutoksesta. Jos esimerkiksi aloitat uuden työn, kerro tarkasti työsuhteen alkupäivä ja tulevan palkan määrä.

Voit arvioida myös laskurin avulla, miten tulosi vaikuttavat asumistukesi määrään. Laskurin tulos on aina arvio.

Lue lisää siitä, miten asumistuen määrä lasketaan.

Näin Kela laskee keskiarvotulon

Keskiarvotulo saadaan niin, että ensin lasketaan yhteen kaikki tulot, joita sinun arvioidaan saavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä summa jaetaan 12:lla. Näin muodostuu kuukausikohtainen tulosi, jonka perusteella asumistuki määräytyy.

Lue lisää, miten Kela laskee tulot jatkuvana tulona tai keskiarvotulona.

Esimerkkejä keskiarvotulosta