Yleinen asumistuki ja vaihtelevat tulot | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vaihtelevat tulot ja yleinen asumistuki

Asumistuen määrä lasketaan kuukausitulon perusteella. Jos tulosi vaihtelevat, Kela arvioi sinulle keskiarvotulon, jotta tuen määrä voidaan laskea.

Tulot katsotaan vaihteleviksi, jos ne eivät pysy samanlaisina 3 kuukauden ajan siitä, kun tuki myönnetään tai tarkistetaan.

Keskiarvotulo on laskennallinen kuukausittainen tulo, jossa otetaan huomioon, että tulot vaihtelevat esimerkiksi keikkatöiden, opintojen tai työttömyysjaksojen takia. Kela arvioi keskiarvotulon vuodeksi eteenpäin, sillä asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi ja tarkistetaan vuoden välein.

Toimi näin

  1. Ilmoita hakemuksessa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Kela arvioi keskiarvotulon antamiesi tietojen perusteella. Ilmoita tulot bruttona eli ennen verojen vähentämistä.
  2. Jos tulosi muuttuvat seuraavan 3 kuukauden aikana, kerro hakemuksessa lisätietoa muutoksesta. Jos esimerkiksi aloitat uuden työn, kerro tarkasti työsuhteen alkupäivä ja tulevan palkan määrä.

Voit arvioida myös laskurin avulla, miten tulosi vaikuttavat asumistukesi määrään. Laskurin tulos on aina arvio.

Lue lisää siitä, miten asumistuen määrä lasketaan.

Näin Kela laskee keskiarvotulon

Keskiarvotulo saadaan niin, että ensin lasketaan yhteen kaikki tulot, joita sinun arvioidaan saavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä summa jaetaan 12:lla. Näin muodostuu kuukausikohtainen tulosi, jonka perusteella asumistuki määräytyy.

Miten Kela laskee tulot jatkuvana tulona tai keskiarvotulona.

Esimerkkejä keskiarvotulosta

Ilmari on opiskelija ja hakee asumistukea ensimmäistä kertaa 1.8.2022 alkaen. Ilmarin ainoa tulo on opintotuki, ja sitä maksetaan hänelle 1.9.2022 alkaen 268,23 e/kk. Elokuussa Ilmarilla ei ole mitään tuloja.

Koska Ilmarin tulot eivät jatku asumistuen myöntämisen ajankohdasta (1.8.) alkaen samanlaisina vähintään 3 kuukautta, Kela arvioi hänelle keskiarvotulon seuraavalla tavalla:

Opintotuki 1.9.2022–31.5.2023: 9 kk x 268,23 e/kk = 2 414,07 e

Ei tuloja ajalta 1.8.–31.8.2022 eikä 1.6.–31.7.2023

Tulot yhteensä 1.8.2022–31.7.2023: 2 414,07 e

Ilmarin keskiarvotulo 1.8.2022 alkaen: 2 414,07 e / 12 kk = 201,17 e/kk.

Anni on opiskelija ja saa yleistä asumistukea. Annin tulona on aiemmin ollut opintotuki. Kesä lähestyy, ja Anni on aloittamassa kesätyöt. Anni tekee kesätyötä ajalla 1.6.2024–31.8.2024, ja hänen palkkansa on silloin 2 000 e/kk.

Annin asumistuki tarkistetaan 1.7.2024 alkaen. Koska Annin tulot eivät jatku asumistuen tarkistamisen ajankohdasta (1.7.2024) alkaen samanlaisina vähintään 3 kuukautta, Kela arvioi hänelle keskiarvotulon seuraavalla tavalla:

Palkkatulo 1.7.–31.8.2024: 2 kk x 2 000 e/kk = 4 000 e

Opintotuki 1.9.2024–31.5.2025: 9 kk x 279,38 e/kk = 2 514,42 e

Koska Annilla ei vielä ole tietoa seuraavan kesän tuloista, hänelle ei arvioida tuloja keskiarvotulolaskelmaan tulevalle kesäkuulle.

Tulot yhteensä 1.7.2024–30.6.2025: 4 000 e + 2 514,42 e = 6 514,42 e

Annin keskiarvotulo 1.7.2024 alkaen: 6 514,42 e / 12 kk = 542,87 e/kk.

Lue lisää asumistuen tarkistamisesta.

Sivu päivitetty 8.5.2024