Miten tulot vaikuttavat yleiseen asumistukeen? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten tulot vaikuttavat asumistukeen?

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan kaikkien asukkaiden tulot. Ruokakuntaan kuuluvat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt.

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa muutoksista tuli voimaan 1.4.2024. Jos saat jo yleistä asumistukea, leikkaukset vaikuttavat tukeesi, kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin. Omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen. 

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista

Palkka, pääomatulot ja useat etuudet vaikuttavat

Asumistuen määrään vaikuttavat

  • ansiotulot
  • pääomatulot (esimerkiksi vuokra- tai osinkotulot sekä toistuvat luovutusvoitot)
  • useat etuudet.

Tulot otetaan huomioon bruttona eli ennen verojen vähentämistä.

Kun haet asumistukea, ilmoita hakemuksessa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Sinun ei tarvitse lähettää todistuksia palkkatuloista, sillä Kela saa tiedot tulorekisteristä.

Tietyt etuudet ja satunnaiset tulot eivät vaikuta

Asumistuen määrään eivät vaikuta

  • tietyt etuudet (esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisä ja omaishoidon tuki)
  • opintolaina
  • ruokakunnan alaikäisen lapsen tulot
  • satunnaiset tulot (esimerkiksi perintö, lahja ja satunnainen myyntivoitto).

Katso tarkempi listaus siitä, mitkä tulot vaikuttavat ja mitkä eivät vaikuta asumistukeen.

Ansiotulovähennys poistuu 1.4.2024

Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu 1.4.2024. Muutoksen jälkeen ruokakunnan kaikki ansiotulot huomioidaan, kun Kela laskee asumistukeen vaikuttavien tulojen määrää. Tätä ennen voit saada ansiotuloja 300 e/kk ilman, että se vaikuttaa asumistukeesi. Kela tekee vähennyksen jokaiselle ruokakunnan jäsenelle erikseen. 

Jos yleinen asumistukesi on alkanut ennen 1.4.2024, tukesi määrä pienenee, kun ruokakuntasi hakee seuraavan kerran asumistuen tarkistusta. Kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin, ansiotulovähennystä ei tehdä.  

Ansiotulovähennyksen voi saada ennen 1.4.2024

  • palkkatulosta
  • yritystoiminnan tulosta
  • maatalouden tulosta.

Kela ei tee vähennystä etuuksista, esimerkiksi ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta.

Asumistuessa on tulorajat

Asumistukeen vaikuttavilla tuloilla on ylärajat. Jos ruokakunnan bruttotulot ovat suuremmat kuin tuloraja, asumistukea ei voi saada lainkaan.

Tarkista, mikä on tuloraja omassa kunnassasi.

Voit arvioida myös laskurilla, miten tulosi vaikuttavat asumistukesi määrään. Jos haluat arvioida, miten paljon tukesi on muutosten jälkeen, laita tuen alkamisajankohdaksi 1.4.2024 tai myöhempi ajankohta. Laskurin tulos on aina arvio.

Miten Kela laskee tulosi?

Kun Kela laskee asumistukeen vaikuttavien tulojesi määrän, tulosi lasketaan joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona.

Tulot vaikuttavat tukeen sen mukaan, miltä ajalta ne on ansaittu. Tulojen maksupäivällä ei siis ole merkitystä.

Jos tulosi pysyvät samanlaisina

Jos tulosi jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan. Tätä kutsutaan jatkuvaksi tuloksi.

Jos tulosi vaihtelevat

Jos tulosi vaihtelevat eli eivät jatku samanlaisina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin, Kela arvioi sinulle keskiarvotulon. Se on laskennallinen kuukausittainen tulo, jossa otetaan huomioon, että tulot vaihtelevat esimerkiksi keikkatöiden, opintojen tai työttömyysjaksojen takia.

Lue lisää siitä, miten vaihtelevat tulot vaikuttavat tukeen.

Lue lisää siitä, miten asumistuen määrä lasketaan.

Ilmoita Kelaan, jos tulosi muuttuvat

Muista ilmoittaa Kelaan, jos tulosi suurenevat tai pienenevät.

Jos ruokakuntasi yhteenlasketut tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edelliseen päätökseen verrattuna, asumistuki täytyy tarkistaa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 4.6.2024