Palkan ja pääomatulojen vaikutus yleiseen asumistukeen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Palkan ja pääomatulojen vaikutus yleiseen asumistukeen

Asumistuen määrään vaikuttavat ansiotulot, kuten palkka tai yritystoiminnan tulot. Tukeen vaikuttavat myös pääomatulot, kuten sijoitusten tuotot.

Tulot otetaan huomioon bruttona eli ennen verojen vähentämistä.

Nämä tulot vaikuttavat tukeen

Asumistukeen vaikuttavat ruokakunnan kaikkien asukkaiden ansio- ja pääomatulot. Alaikäisen lapsen tulot vaikuttavat asumistukeen kuitenkin vain silloin, kun lapsi on tuen hakija tai tuen hakijan puoliso.

Tulot, jotka vaikuttavat:

 • ansiotulot, esimerkiksi palkka, luontaisedut (muun muassa  asunto-, auto- ja ravintoetu), ylityökorvaukset, vuorotyölisät ja lomarahat
 • pääomatulot, esimerkiksi
  • sijoitusten tuotot: Esimerkiksi osinkotulot (muun muassa rahastoista ja osakkeista) ja talletusten korot. Kela ottaa ruokakunnan kunkin jäsenen osinko- ja korkotulot huomioon tulona, jos ne ovat suuremmat kuin 12,02 e/kk.
   • osakesäästötilille maksetut osingot otetaan tulona huomioon, vaikka niitä ei nostettaisi osakesäästötililtä.
  • luovutusvoitot: Toistuvat luovutusvoitot otetaan tulona huomioon. Osakesäästötilille maksetut toistuvat luovutusvoitot otetaan tulona huomioon, vaikka niitä ei nostettaisi osakesäästötililtä.
  • vuokratulot: Asuinhuoneiston vuokratulosta vähennetään vuokranantajan maksama vastike ja hoitomenot. Vuokratulosta jäljelle jäävä osuus vaikuttaa asumistukeen. Huomioi, että esimerkiksi velkojen korkoja tai korjauskustannuksia ei voi vähentää vuokratulosta.
  • metsätalouden tulot: Asumistukeen vaikuttaa metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto, joka kerrotaan metsän pinta-alalla. Metsän todellista myyntituloa ei oteta huomioon tulona.
 • yrittäjän tulot: Kela arvioi yrittäjän tulot YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos yrittäjällä ei ole YEL- tai MYEL-vakuutusta, tuloksi arvioidaan starttirahan määrä, vähimmäistulo, palkkatulo tai yrittäjän arvion mukainen tulo. Vähimmäistulo tarkoittaa työmarkkinatuen suuruista tuloa ilman lapsikorotuksia (noin 800 e/kk 1.1.2023 alkaen). Yrittäjän ei tarvitse toimittaa tilinpäätöstietoja Kelaan asumistukihakemusta varten.

Nämä tulot eivät vaikuta tukeen

Seuraavat tulot eivät vaikuta asumistukeen:

 • satunnaiset tulot: perintö, lahja ja satunnainen myyntivoitto tai jokin vastaava muu satunnainen tulo
 • palkkaan liittyvät kulukorvaukset: kilometrikorvaukset ja matkapäivärahat.

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?