Yrittäjä Kelan asiakkaana

Yrittäjä voi asioida Kelan kanssa useassa eri roolissa.

Yrittäjä on yleensä Kelan

Yrittäjän työttömyysturva koronatilanteessa

Yrittäjät voivat saada Kelasta työmarkkinatukea 16.3. alkaen, jos yritystoiminta on tyrehtynyt koronaepidemian takia. Ilmoittaudu ensin TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi.

Lisätietoa:

Tietoa muista yrittäjän tuista: Koronatietoa yrittäjälle (suomi.fi)

Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta virka- tai työsuhteessa ja joka  täyttää lainsäädännössä esitetyt, ansiotyöhön liittyvät yrittäjän tunnusmerkit. Yrittäjällä on yleensä myös  lakisääteinen YEL- tai MYEL-yrittäjäeläkevakuutus.

Yrittäjä henkilöasiakkaana

Yrittäjä hoitaa asioitaan henkilöasiakkaana, kun kyseessä on hänen oma

Päivärahat määräytyvät YEL-/MYEL-työtulon mukaan

1.1.2020 alkaen päiväraha määräytyy 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Kela saa tiedon YEL- ja MYEL-vakuutuksesta suoraan eläkeyhtiöstä. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Yrittäjän vuositulona voidaan ottaa huomioon myös

  • tulorekisteriin ilmoitettua palkkatuloa, mikäli hän on toiminut työ- tai virkasuhteessa yritystoiminnan lisäksi.
  • etuusperusteinen tulo.

Jos yrittäjän tulot ovat pienet, hän saa päivärahan vähimmäismääräisenä.

Lue lisää:

Jos päiväraha alkaa vuonna 2019

Vuonna 2019 alkavat yrittäjän sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha ja erityishoitoraha määräytyvät vielä yleensä verotuksessa todetun työtulon perusteella. Työtulon määrä perustuu silloin eläkelaitoksen vahvistamaan YEL- tai MYEL-työtuloon, joka tarkistetaan palkkakertoimella.

Jos yrittäjän YEL- tai MYEL-työtulot ovat verovuoden jälkeen nousseet vuositasolla yli 20 %, hän voi hakea päivärahaa kuuden kuukauden YEL- tai MYEL- työtulojen perusteella. Kela saa YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien työtulotiedot suoraan eläkevakuutusyhtiöstä, joten niitä ei tarvita hakemuksen liitteeksi.

Jos yrittäjä ei ole velvollinen ottamaan YEL- ja/tai MYEL-vakuutusta, hän voi liittää hakemukseen selvitykset elinkeinotoiminnan ansiotuloista tai osakeyhtiöstä maksetuista yrittäjäpalkoista.

Yrittäjä työnantaja-asiakkaana

Yrittäjä on Kelan työnantaja-asiakas, kun hän hoitaa työntekijöidensä asioita, kuten palkanmaksua sairauspoissaolon, perhevapaiden, kuntoutuksen ajalta tai hakiessaan vuosilomakustannuskorvauksia työntekijöittensä perhevapaiden ajalta. Yrittäjä on työnantaja-asiakas myös silloin, kun hän järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon.

Yrittäjä yhteistyökumppanina

Yrittäjä, joka toimii esimerkiksi terveydenhuollon, kuntoutuksen tai lasten päivähoidon palveluntuottajana on Kelan yhteistyökumppani.

Lue lisää