Yrittäjä Kelan asiakkaana

Yrittäjä voi asioida Kelan kanssa useassa eri roolissa.

Yrittäjä on yleensä Kelan

  • henkilöasiakas omissa asioissaan
  • Työnantaja-asiakas työntekijöidensä asioissa
  • yhteistyökumppani toimiessaan esimerkiksi fysioterapian tai toisen yrityksen työterveyshuollon palveluntuottajana.

Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta virka- tai työsuhteessa ja joka  täyttää lainsäädännössä esitetyt, ansiotyöhön liittyvät yrittäjän tunnusmerkit. Yrittäjällä on yleensä myös  lakisääteinen YEL- tai MYEL-yrittäjäeläkevakuutus.

Henkilöasiakkaana

Yrittäjä hoitaa asioitaan henkilöasiakkaana, kun kyseessä on hänen oma

Yrittäjän päivärahaetuudet määräytyvät yleensä verotuksessa todetun työtulon perusteella. Työtulon määrä perustuu eläkelaitoksen vahvistamaan YEL- tai MYEL-työtuloon. Verotuksessa todetun työtulon määrää tarkistetaan palkkakertoimella.

Jos yrittäjän YEL- tai MYEL-työtulot ovat verovuoden jälkeen nousseet vuositasolla yli 20 %, hän voi hakea päivärahaa kuuden kuukauden YEL- tai MYEL- työtulojen perusteella. Kela saa YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien työtulotiedot suoraan eläkevakuutusyhtiöstä, joten niitä ei tarvita hakemuksen liitteeksi.

Jos sen sijaan yrittäjä ei ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta, hän voi liittää hakemukseen selvitykset elinkeinotoiminnan ansiotuloista tai osakeyhtiöstä maksetuista yrittäjäpalkoista.

Yrittäjä voi olla myös työntekijän asemassa, jos hän on yritystoiminnan ohella työ- tai virkasuhteessa, jolloin molemmat työt voidaan huomioida. 

Työnantaja-asiakkaana

Yrittäjä on Kelan työnantaja-asiakas, kun hän hoitaa työntekijöidensä asioita, kuten palkanmaksua sairauspoissaolon, perhevapaiden, kuntoutuksen ajalta tai hakiessaan vuosilomakustannuskorvauksia työntekijöittensä perhevapaiden ajalta. Yrittäjä on työnantaja myös silloin, kun hän järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon.

Yhteistyökumppanina

Yrittäjä, joka toimii esimerkiksi terveydenhuollon, kuntoutuksen tai lasten päivähoidon palveluntuottajana on Kelan yhteistyökumppani.

Lue lisää