Yrittäjä Kelan asiakkaana

Yrittäjä voi asioida Kelan kanssa useassa eri roolissa.

Yrittäjä on yleensä Kelan

Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta virka- tai työsuhteessa ja joka  täyttää lainsäädännössä esitetyt, ansiotyöhön liittyvät yrittäjän tunnusmerkit. Yrittäjällä on yleensä myös  lakisääteinen YEL- tai MYEL-yrittäjäeläkevakuutus.

Yrittäjä henkilöasiakkaana

Yrittäjä hoitaa asioitaan henkilöasiakkaana, kun kyseessä on hänen oma

Päivärahat määräytyvät YEL-/MYEL-työtulon mukaan

1.1.2020 alkaen päiväraha määräytyy 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Kela saa tiedon YEL- ja MYEL-vakuutuksesta suoraan eläkeyhtiöstä. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Yrittäjän vuositulona voidaan ottaa huomioon myös

  • tulorekisteriin ilmoitettua palkkatuloa, mikäli hän on toiminut työ- tai virkasuhteessa yritystoiminnan lisäksi.
  • etuusperusteinen tulo.

Jos yrittäjän tulot ovat pienet, hän saa päivärahan vähimmäismääräisenä.

Lue lisää:

Jos päiväraha alkaa vuonna 2019

Vuonna 2019 alkavat yrittäjän sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha ja erityishoitoraha määräytyvät vielä yleensä verotuksessa todetun työtulon perusteella. Työtulon määrä perustuu silloin eläkelaitoksen vahvistamaan YEL- tai MYEL-työtuloon, joka tarkistetaan palkkakertoimella.

Jos yrittäjän YEL- tai MYEL-työtulot ovat verovuoden jälkeen nousseet vuositasolla yli 20 %, hän voi hakea päivärahaa kuuden kuukauden YEL- tai MYEL- työtulojen perusteella. Kela saa YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien työtulotiedot suoraan eläkevakuutusyhtiöstä, joten niitä ei tarvita hakemuksen liitteeksi.

Jos yrittäjä ei ole velvollinen ottamaan YEL- ja/tai MYEL-vakuutusta, hän voi liittää hakemukseen selvitykset elinkeinotoiminnan ansiotuloista tai osakeyhtiöstä maksetuista yrittäjäpalkoista.

Yrittäjä työnantaja-asiakkaana

Yrittäjä on Kelan työnantaja-asiakas, kun hän hoitaa työntekijöidensä asioita, kuten palkanmaksua sairauspoissaolon, perhevapaiden, kuntoutuksen ajalta tai hakiessaan vuosilomakustannuskorvauksia työntekijöittensä perhevapaiden ajalta. Yrittäjä on työnantaja-asiakas myös silloin, kun hän järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon.

Yrittäjä yhteistyökumppanina

Yrittäjä, joka toimii esimerkiksi terveydenhuollon, kuntoutuksen tai lasten päivähoidon palveluntuottajana on Kelan yhteistyökumppani.

Lue lisää