Yrittäjän tulot ja sairausvakuutusmaksut | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yrittäjän tulot ja sairausvakuutusmaksut

Yrittäjänä sinun täytyy arvioida vuosittainen työtulosi yrittäjän eläkevakuutuksessasi. Se vaikuttaa eläkkeesi lisäksi Kelan tukien määrään ja oikeuteesi saada työttömyystukea.

YEL- ja MYEL-tulorajat vuonna 2024

  • YEL-vakuutus täytyy ottaa, jos tulosi ovat vähintään 9 010,28 euroa vuodessa.
  • MYEL-vakuutus täytyy ottaa, jos tulosi ovat vähintään 4 505,14 euroa vuodessa.

Työtulon täytyy olla vähintään 14 803 euroa vuodessa, jotta sinulle syntyy oikeus työttömyyspäivärahaan.

Mihin Kelan tukiin työtulo vaikuttaa?

Yrittäjän vuosituloon lasketaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo. Vakuutuksesi työtulo vaikuttaa eläkkeesi lisäksi siihen, voitko saada työttömyystukea. Se vaikuttaa myös seuraavien Kelan tukien määrään:

  • vanhempainpäivärahat
  • sairauspäiväraha
  • kuntoutusraha.

Palkkatuloa omasta yrityksestä tai elinkeinotoiminnan ansiotuloa ei lasketa mukaan vuosituloon. Jos YEL- tai MYEL-työtulo jää pieneksi, voit saada tukea vähimmäismäärän. Jos YEL- tai MYEL-työtulosi määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, Kela laskee päivärahan määrän keskimääräisen työtulosi perusteella.

Esimerkki

Liisa on yrittäjä. Hän sairastuu, ja lääkäri toteaa hänet työkyvyttömäksi 15.2.2021 alkaen.

Liisa hakee Kelasta sairauspäivärahaa. Kela laskee sairauspäivärahan määrän Liisan vuositulon perusteella. Liisan YEL-vakuutuksen työtulo on 20 000 euroa vuodessa. 12 kuukauden tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2020.

Liisa saa sairauspäivärahaa arviolta noin 46 euroa arkipäivässä.

Voit arvioida Kelan maksamien tukien määrän laskurien avulla.

Mihin Kelan tukiin yritystoiminnan tulot vaikuttavat?

Joihinkin Kelan tukiin vaikuttavat muut tulot kuin YEL- tai MYEL-työtulo. Esimerkiksi kotihoidon tuen hoitolisään ja toimeentulotukeen vaikuttavat yritystoimintasi todelliset tulot. Kunkin tuen hakemuslomakkeesta selviää, mitkä tulot sinun täytyy Kelalle ilmoittaa.

Kela saa tiedot tuloista

Kela saa tiedot YEL- tai MYEL-työtuloista suoraan työeläkelaitoksesta. Sinun ei tarvitse toimittaa niitä erikseen Kelaan.

Jos sinulla on YEL- tai MYEL-työtulojen lisäksi palkkatuloja muualta kuin omasta yrityksestäsi, Kela saa niistä tiedot tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja.

Yrittäjän sairausvakuutusmaksut

Kelan sairausvakuutus jakautuu työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. Yrittäjänä maksat sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun ennakkoperinnän yhteydessä.

Sairasvakuutuksen maksuprosentit
VuosiPäivärahamaksuSairaanhoitomaksu
20241,23 %*0,51 %
20231,59 %*1,48 %

*sisältäen lisärahoitusosuuden

Lue lisää vuoden 2024 sairausvakuutusmaksuista (veronmaksajat.fi).

Lue työnantajien sairausvakuutusmaksuista (Työnantajat-osio).

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Jäikö jotain epäselväksi?

Soita Kelan työnantajalinjalle.

020 692 241
020 692 241
Sivu päivitetty 6.6.2024