Ytterligare högskolestudier | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du genomför ytterligare högskolestudier

Om du fortsätter studera på högskolenivå efter att du avlagt en högskoleexamen kan du beviljas ytterligare stödmånader. Du kan använda dem och de stödmånader som blivit över från din tidigare examen för dina påbyggnadsstudier eller andra högskolestudier. Detta gäller inte om du avlagt en lägre högskoleexamen då du antagits för att avlägga både lägre och högre högskoleexamen. Läs mer om den maximala stödtiden för lägre och högre högskoleexamen.

Du kan få studiestöd för alla dina högskolestudier sammanlagt högst

 • 54 månader, om du inlett dina nya studier 1.8.2017 eller senare
  • Om du vid ett universitet avlägger en eller flera examina som påbörjats 1.8.2017 eller senare och din examen eller dina examina sammanlagt omfattar minst 360 studiepoäng, kan du dock få studiestöd för sammanlagt högst 57 stödmånader.
  • Om du vid en utländsk högskola avlägger en eller flera examina som påbörjats 1.8.2017 eller senare och den normala studietiden eller den sammanlagda normala studietiden är minst 6 läsår, kan du dock få studiestöd för sammanlagt högst 57 stödmånader.
 • 64 månader, om du inlett dina nya studier 1.8.2014–31.7.2017
 • 70 månader, om du inlett dina nya studier före 1.8.2014.

Du kan emellertid beviljas studiestöd för högst den maximala stödtiden för den nya examen du studerar för.

Vad händer om man avbryter studierna?

Om du inte slutför din första examen har du inte rätt till ytterligare stödmånader. Då har du till ditt förfogande det antal stödmånader som motsvarar den nya examens omfattning minus de stödmånader som du redan förbrukat.

Även om du avbryter dina studier bestäms din maximala stödtid också i fortsättningen enligt när du har inlett dina första högskolestudier.

Exempel

En studerande har använt 18 stödmånader för universitetsstudier. Hen avbryter studierna och börjar studera vid en yrkeshögskola. Yrkeshögskolestudiernas omfattning är 210 studiepoäng.

Om den studerande har inlett sina första högskolestudier

 • 1.8.2017 eller senare kan hen få 17 stödmånader (35 månader – 18 månader)
 • under tiden 1.8.2014–31.7.2017 kan hen få 19 stödmånader (37 månader – 18 månader)
 • före 1.8.2014 kan hen få 24 stödmånader (42 månader – 18 månader).

När har du rätt till sammanlagt 54, 64 eller 70 stödmånader?

Du har rätt till 54, 64 eller 70 stödmånader i följande situationer:

 • Du har tidigare avlagt yrkeshögskoleexamen eller högre högskoleexamen.
 • Du har blivit antagen att avlägga endast en separat högre högskoleexamen, t.ex. inom ett magisterprogram.

För avläggande av enbart högre högskoleexamen beviljas dock högst den maximala stödtid som motsvarar examens omfattning.

Om du till exempel avlägger en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng inom ett magisterprogram kan du för att avlägga den få högst

 • 21 stödmånader, om du har inlett dina första högskolestudier före 1.8.2017 eller senare
 • 23 stödmånader, om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014–31.7.2017
 • 28 stödmånader, om du har inlett dina första högskolestudier före 1.8.2014.

Du har emellertid inte rätt till 54, 64 eller 70 stödmånader om du avlägger en högre högskoleexamen inom medicin och odontologi som inte inkluderar en separat lägre högskoleexamen och du inte har avlagt en högskoleexamen förut.

Om du tidigare har avlagt en lägre högskoleexamen är du berättigad till totalt 54, 64 eller 70 stödmånader i följande situationer:

 • Du ansöker om stöd för studier vid en yrkeshögskola.
 • Du ansöker om stöd för högskoleexamen inom ett annat utbildningsområde.
 • Du har avlagt en lägre högskoleexamen utomlands och fortsätter dina studier i Finland.
 • Du har avlagt en lägre högskoleexamen i Finland och fortsätter dina studier utomlands.
 • Du har antagits för att avlägga endast lägre högskoleexamen.

Från de 54, 64 eller 70 stödmånaderna avdras de stödmånader som du tidigare förbrukat för högskolestudier.

I fall du har avlagt lägre högskoleexamen har du inte rätt till 54, 64 eller 70 stödmånader om du ursprungligen blivit antagen för att avlägga lägre och högre högskoleexamen och du fortsätter att studera för dessa examina inom samma utbildningsområde. Den maximala stödtiden fastställs då utgående från den sammanlagda omfattningen av den lägre och den högre högskoleexamen.

Exempel

Den studerande har avlagt yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen. Hon har använt 30 stödmånader. Hon börjar studera för en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng inom ett magisterprogram.

Den studerande kan beviljas studiestöd för magisterstudierna högst
De första högskolestudierna har inlettsMagisterstudierna har inletts före 1.8.2014 Magisterstudierna har inletts 1.8.2014–31.7.2017Magisterstudierna har inletts 1.8.2017 eller senare
före 1.8.201428 mån. 28 mån. 24 mån.
1.8.2014–31.7.2017 23 mån. 23 mån.
1.8.2017 eller senare21 mån.

 

Den studerande har avlagt yrkeshögskoleexamen eller högre högskoleexamen. Han inleder nya högskolestudier

Den studerande kan beviljas studiestöd (men högst maximistödtiden enligt studiernas omfattning för de studier som avläggs)
Den studerande har tidigare använt stödmånader för högskolestudier De nya högskolestudierna har inletts före 1.8.2014De nya högskolestudierna har inletts 1.8.2014–31.7.2017  De nya högskolestudierna har inletts 1.8.2017 eller senare
30    40 mån.34 mån.24 mån.
35    35 mån.29 mån.19 mån.
40 30 mån.24 mån.14 mån.
45  25 mån.19 mån.9 mån.
50  20 mån.14 mån.4 mån.
55 15 mån.9 mån.0 mån.

Läs mer