Siirry sisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä toimeentulotuesta

Mikä toimeentulotuki on?

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Toimeentulotuessa on kolme osaa:

 • perustoimeentulotuki
 • täydentävä toimeentulotuki
 • ehkäisevä toimeentulotuki

Sinulla voi olla oikeus saada perustoimeentulotukea, jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihisi, kuten asumiseen, ruokaan, terveydenhoitoon ja vaatteisiin. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää lisäksi täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Miten muut tuet vaikuttavat toimeentulotukeen?

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja sen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat, mukaan lukien sosiaalietuudet (esimerkiksi Kelasta, työeläkevakuutuksesta tai työttömyyskassasta).

Toimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että sinun pitää hakea ensin muut tuet, joihin sinulla on oikeus. Ensisijaisia Kelan tukia ovat esimerkiksi työttömyysturva, asumistuet, eläkkeet, opintotuki, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha, kotihoidontuki ja elatustuki.

Miten perustoimeentulotuki lasketaan?

Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista ja menoista. Huomioitavat tulot ja menot on määritelty toimeentulotukilaissa.

 • Tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot eli tulot verojen jälkeen sekä varat. Varoilla tarkoitetaan esimerkiksi pankkitilillä olevia säästöjä.
 • Menoja ovat perusosalla katettavat menot (perusosa) ja muut perusmenot. Perusosa on summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin.
 • Jos huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, hakijalla on oikeus erotuksen suuruiseen toimeentulotukeen.

Esimerkki:

Sanna on työtön, kahden yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja Sipoosta. Hänellä ei ole säästöjä. Hän hakee perustoimeentulotukea syyskuulle tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Perheen tuloja ovat syyskuussa:

 • työmarkkinatuki + lapsikorotus 641,28 e
 • lapsilisä + yksinhuoltajakorotus 306,32 e
 • asumistuki 578,40 e
 • elatustuki 312,78 e

Perheen menoja ovat syyskuussa:

 • vuokra 810 e
 • vesimaksu 45 e
 • perhekoon mukainen perusosa 1 203,47 e (yksinhuoltaja 540,33 e + ensimmäinen yli 10-vuotias lapsi 343,85 e + toinen yli 10-vuotias lapsi 319,29 e)

Tulot yhteensä 1 838,78 e – menot yhteensä 2 058,47 e = –219,69 e
Sannan perheelle maksetaan perustoimeentulotukea 219,69 e.

Toimeentulotuki on veroton etuus.

Yleensä toimeentulotuki myönnetään kerrallaan kuukaudeksi, mutta joissain tapauksissa tuki voidaan myöntää myös tätä pidemmälle ajalle. Tarvittaessa toimeentulotuki voidaan myös maksaa kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Miten voin arvioida, voisinko saada perustoimeentulotukea?

Voit arvioida mahdollisuutesi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Elämäntilanteeni muuttui, en enää tarvitse toimeentulotukea. Miten toimin?

Kelan tuen voit lakkauttaa esimerkiksi soittamalla Kelan puhelinpalveluun. Kunnan myöntämien päätösten osalta ole yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimistoon.

Mikä toimeentulotuessa muuttui vuonna 2017?

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Kunnan sosiaalitoimisto myöntää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muuttuneet uudistuksen yhteydessä.

Miten toimeentulotukea haetaan?

Kela myöntää perustoimeentulotuen ja kunta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Samassa hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi kunnan käsiteltäväksi.

Kelasta voit hakea perustoimeentulotuen verkon asiointipalvelussa. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä otettu kuva. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella tai suullisesti. Tarvittaessa saat ohjausta ja neuvontaa toimeentulotuen hakemisessa. Voit asioida missä tahansa Kelan palvelupisteessä. Voit myös varata ajan Kelan palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun.

Mitä menoja perustoimeentulotuki kattaa?

Kelan myöntämän perustoimeentulotuen perusosa kattaa

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhoitomenot
 • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käyttö
 • sanomalehden tilaus
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta
 • sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Kela ottaa tarpeellisen suuruisena muina perusmenoina huomioon:

 • asumismenot ja omakotitalon hoitomenot
 • välttämättömät muuttoon liittyvät menot
 • taloussähköstä aiheutuvat menot
 • kotivakuutusmaksu
 • muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhoitomenot
 • lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot
 • lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan sosiaalihuollon vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen
 • välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Onko Kelasta mahdollista saada toimeentulotukea terveydenhoitomenoihin?

 • Toimeentulotuen perusosa sisältää vähäiset terveydenhoitomenot, kuten käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet. Kun menot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, niitä ei hyväksytä erikseen menoina.
 • Muina perusmenoina voidaan hyväksyä ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon menoja, kuten terveyskeskusmaksut ja poliklinikkamaksut. Menot voidaan hyväksyä siltä osin, kun et saa niihin korvausta muuta kautta, kuten sairausvakuutuksesta tai vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Sinun pitää aina esittää tositteet (esimerkiksi laskut) näistä menoista.
 • Terveydenhuollon menoina voidaan hyväksyä myös julkisen terveydenhuollon käynneistä johtuvat matkakustannusten omavastuuosuudet, julkisen hammashuollon kustannukset sekä silmälaseista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
 • Yksityisen terveydenhuollon menot huomioidaan vain, jos kiireellisyys sitä edellyttää. Käytännössä näitä tilanteita on erittäin harvoin, koska julkinen terveydenhoito hoitaa myös päivystysaikaisen terveydenhuollon.
 • Kun sinulle myönnetään Kelasta perustoimeentulotuki ja tarvitset reseptilääkkeitä, saat samalla maksusitoumuksen apteekkiin.
  Lue lisää terveydenhuoltomenoista.

Suunnittelen muuttoa. Voinko saada Kelasta tarvittaessa vuokravakuuden osana perustoimeentulotukea?

Kela voi myöntää maksusitoumuksen vuokravakuuteen osana perustoimeentulotukea mm. seuraavissa tilanteissa: avo- tai avioero, terveydelliset syyt, perhekoon muutos, asunnottomuus tai asunnottomuuden uhka, työpaikan tai opiskelupaikan saanti toiselta paikkakunnalta taikka asunnon vaihtaminen edullisempaan Kelan tai kunnan sosiaalitoimiston kehotuksesta. Lue lisää.

Mitä liitteitä menoista pitää lähettää Kelaan?

Perusosa on kiinteä summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Näitä menoja ei huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena. Siksi niistä ei tarvitse toimittaa selvityksiä (esim. laskuja). Kelaan ei siis kuulu toimittaa esimerkiksi kaupan kassakuitteja tai puhelinlaskuja.

Muihin perusmenoihin liittyvät selvitykset (esim. vuokrasopimus tai lasku) pitää toimittaa hakemuksen liitteenä. Yleensä Kela huomioi muut perusmenot todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina.

Kelaan ei toimiteta kuitenkaan sellaisia laskuja, jotka on jo maksettu toimeentulotukena omalle tilillesi. Älä toimita myöskään sellaisia liitteitä, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. Näitä ovat esimerkiksi sakot, veromätkyt tai auton tai kodinkoneiden osamaksut.

Muista liittää hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet. Näin varmistat, että hakemus voidaan käsitellä 7 arkipäivän kuluessa. Kun teet hakemuksen verkossa, näet lopuksi listan tarvittavista liitteistä. Liitteet on lueteltu myös paperisessa hakemuslomakkeessa.

Miten laskujen kanssa toimitaan? Miten lähetän laskut Kelaan?

Kela maksaa laskun summan yleensä sinulle itsellesi, jolloin huolehdit itse laskun maksamisesta. Lasku voidaan pyynnöstäsi maksaa myös suoraan laskuttajalle, kuten sähkö- tai vakuutusyhtiölle. Jos haluat, että Kela maksaa laskun puolestasi, esitä pyyntö jokaisessa laskussa erikseen kirjoittamalla laskuun maksetaan laskuttajalle.

Laskut on kätevintä lähettää Kelaan verkossa. Selkeä kännykällä otettu kuva riittää liitteeksi. Lue lisää vinkkejä laskujen toimittamiseen.

Kuinka kauan toimeentulotukihakemuksen käsittely kestää Kelassa?

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Tämä edellyttää, että olet liittänyt hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet. Jos hakemus on puutteellinen, sinua pyydetään toimittamaan tarvittavat lisäselvitykset, jotta hakemus voidaan ottaa käsittelyyn. Kelasta otetaan sinuun tällöin yhteyttä. Lue lisää käsittelyajoista.

Milloin Kela maksaa toimeentulotuen?

Kela maksaa perustoimeentulotuen yleensä kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. On suositeltavaa hakea toimeentulotukea noin kaksi viikkoa ennen sen kuukauden alkua, jolta toimeentulotuki maksetaan. Näin maksu ehtii tulla tilillesi heti kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Jos tukesi maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä. Maksu on siinä tapauksessa pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa.

Tuloni ja varani eivät riitä arjen välttämättömiin menoihin, mutta sain silti kielteisen päätöksen toimeentulotuesta. Mitä teen?

Kannattaa tarkistaa, onko Kelan päätöksessä huomioitu tulosi ja menosi oikein. Jos Kelan antama päätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen oikaisua. Lue lisää.

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, sinulla voi olla mahdollisuus saada kunnasta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Ole yhteydessä asuinkuntasi sosiaalitoimistoon.

En ymmärrä, milloin minun pitää hakea toimeentulotukea Kelasta ja milloin kunnasta. Mistä saan lisätietoa?

Kela myöntää perustoimeentulotuen ja kunta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Lue tästä, mihin menoihin voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Kun tarvitset toimeentulotukea:

 1. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta.
 2. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on sellaisia muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan käsiteltäväksi.
 3. Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.
 4. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Lue lisää Kelan ja kunnan työnjaosta. Voit hakea vastauksia myös oman kuntasi verkkosivuilta.

Miksi toimeentulotuen hakemuksessa kysytään myös mieheni tuloista?

Toimeentulotuki on perhekohtainen etuus. Se tarkoittaa, että perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot. Siksi myös heidän tuloistaan ja menoistaan kysytään hakemuksessa.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia ja vanhemman alaikäisiä lapsia ja adoptiolapsia, aviopuolisoita, avopuolisoita sekä rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä