Usein kysyttyä äitiyspakkauksesta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä äitiyspakkauksesta

Lapsikuolleisuus ja syntyvyyden lasku aiheuttivat huolta 1930-luvun lopulla. Raskaana olevat haluttiin ajoissa terveydenhuollon piiriin, ja äitiysavustus toimi siinä houkuttimena. Laki äitiysavustuksesta säädettiin vuonna 1937, ja avustusten jakaminen aloitettiin seuraavana vuonna. Aluksi äitiysavustuksella tuettiin vähävaraisimpia perheitä, mutta vuodesta 1949 alkaen se on jaettu kaikille äideille. Äitiysavustuksen on aina voinut valita joko rahasummana tai äitiyspakkauksena.

Lue lisää äitiysavustuksen historiasta.

Äitiyspakkauksessa on aina ollut tarvikkeita sekä lapselle että äidille. Alkuvuosina pakkauksessa oli vaatteiden ja tarvikkeiden lisäksi kaavoja ja kankaita itse ommeltavaksi. Viime vuosina taas on kiinnitetty erityisesti huomiota äitiyspakkauksen tuotteiden laatuun, vastuullisuuteen ja monikäyttöisyyteen.

Kela on vastannut äitiysavustuksesta vuodesta 1994 lähtien.

Äitiysavustusta voi hakea Suomessa asuva, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa viimeistään 18. raskausviikolla. Myös adoptiovanhemmilla on oikeus äitiysavustukseen.

Ulkomailla asuva suomalainen voi saada äitiysavustuksen, jos hänen vakinainen asuinpaikkansa on Suomessa. Äitiyspakkausta ei kuitenkaan lähetetä ulkomaille, vaan se lähetetään vain Suomessa olevaan osoitteeseen.

Äitiysavustus myönnetään raskaana olevalle. Avustuksen tarkoituksena on edistää raskaana olevan ja lapsen terveyttä ja hyvinvointia.                        

Äitiyspakkauksen nimi on kirjoitettu äitiysavustuslakiin, ja siksi pakkauksen nimen voi vaihtaa vain eduskunta. Kela teki kansalaisille kyselyn äitiyspakkauksen mahdollisesta uudesta nimestä vuonna 2018. Lähes 60 % vastanneista halusi säilyttää nimen äitiyspakkauksena.

Tutustu äitiysavustuslakiin (Finlex.fi).

Äitiyspakkauksen rahallinen arvo on 170 e. Kela ei voi myydä äitiyspakkauksia, sillä pakkaus ei ole kaupallinen tuote. Äitiysavustuslain mukaan pakkaus on sosiaaliturvaetuus.

Tutustu äitiysavustuslakiin (Finlex.fi).

Äitiysavustukselle on varattu määrärahaa valtion vuotuisesta talousarviosta. Valtion varat taas ovat pääosin lähtöisin verotuksesta.

Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain. Vaihtumisen ajankohtaan vaikuttaa se, kuinka paljon lapsia on syntynyt edellisen vuoden aikana: edellisen vuoden pakkaukset jaetaan aina loppuun, ennen kuin uutta pakkausta aletaan jakaa.

Äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan vuosittain, koska yritykset eivät voi sitoutua tiettyyn hintaan useammaksi vuodeksi kerrallaan. Tuotteet valitsee äitiysavustusraati, johon kuuluu asiantuntijoita Kelasta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen äitiysneuvolasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Äitiyspakkauksen tuotteiden valinnassa otetaan huomioon myös asiakaspalautteet. Kela seuraa aktiivisesti palautteita ja somekanavia ja kerää pakkauksista palautetta kyselytutkimuksilla. Palautteet käydään tarkoin läpi ja esitellään äitiysavustusraadille. Raati ottaa palautteet huomioon, kun se suunnittelee uutta äitiyspakkausta ja valitsee tuotteita. Asiakkaat ovat vaikuttaneet äänestyksillä tuotteiden kuosien valintaan.

Lue äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnasta.

Vuoden 2024 pakkauksessa on 39 tuotetta eli yksi enemmän kuin 2023 pakkauksessa. Tuotteiden määrä vaihtelee hieman vuosittain.

Vuoden 2024 pakkauksessa on seitsemän Suomessa valmistettua tuotetta, ja myös itse laatikko on kotimainen. Vaikka kaikki tuotteet eivät ole kotimaisia, suurin osa tuottajista on tällä hetkellä Suomesta. Julkisia hankintoja koskevan lain mukaan tuottajia tai tuotteita ei voida suosia valmistusmaan tai kotimaan perusteella.

On mahdotonta ennustaa, kuinka paljon syntyy tyttöjä, poikia, kesä- tai talvivauvoja. Äitiyspakkausten tarkkaa menekkiä ei myöskään tiedetä etukäteen. Jos pakkauksia olisi erilaisia, tuotteiden hankkiminen ja lähettäminen asiakkaille vaatisi huomattavasti enemmän resursseja kuin nyt. Toistaiseksi Kela on päättänyt säilyttää perinteisen, kaikille sopivan pakkauksen.

Kondomin käyttö on hyvä ehkäisymenetelmä ennen jälkitarkastusta, koska se ehkäisee tulehduksia synnytyksen jälkeen. Kondomia suositellaan käytettäväksi myös imetyksen aikana. Näistä syistä äitiysavustusraati on päättänyt sisällyttää äitiyspakkaukseen kondomeja.

Äitiyspakkauksen sisältö päätetään vuosittain, kun äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailua valmistellaan. Voi siis olla, että joinain vuosina äitiyspakkauksessa ei ole kondomeja. Äitiysavustusraati ottaa tuotteiden valinnassa huomioon asiakkaiden, tuottajien ja eri asiantuntijoiden näkemykset ja toiveet.

Laatikon materiaali on uusiokuiduksi kierrätettyä aaltopahvia, ja laatikko on kooltaan 700 x 428 x 270 mm. Äitiyspakkaus painaa noin 8 kiloa.

Kelalla on äitiyspakkauksen kilpailutuksessa runsaasti erilaisia vaatimuksia, jotka liittyvät muun muassa kemikaaleihin ja tuotteiden turvallisuuteen. Tarjoajien pitää toimittaa näistä kaikista Kelalle viralliset dokumentit. Tuotteiden hankinnassa on suosittu esimerkiksi luomupuuvillasta valmistettuja tuotteita, ja niistä on saattanut saada kilpailutuksessa lisäpisteitä.

Tuotteen tarjoajan on vakuutettava, että yrityksen työntekijöiden vähimmäisikä täyttää Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization, ILO) määräykset. Kela myös varmistaa, että tuotteita valmistavien yritysten työntekijät voivat järjestäytyä. Lisäksi niin sanotuissa riskimaissa valmistetuilta tuotteilta vaaditaan puolueettoman osapuolen tekemä auditointiraportti.

Lue Kelan hankintojen vastuullisuudesta.

Tuotteiden hinta saattaa nousta vastuullisuuden myötä, vaikkei esimerkiksi kierrätysmateriaali ole välttämättä kallista. Tuote voi siis olla sekä edullinen että vastuullisesti tuotettu.

Äitiyspakkausta koskevissa kyselyissä on käynyt ilmi, että asiakkaat olisivat valmiita tinkimään tuotteiden määrästä, jos sen avulla voitaisiin parantaa pakkauksen vastuullisuutta. Asiakkaat toivovat tuotteiden olevan pitkäkäyttöisiä ja kestäviä. Äitiyspakkauksessa on jo nyt esimerkiksi jatkopaloja, joilla vaatteen käyttöaikaa voi pidentää lapsen kasvaessa.

Lue Kelan vastuullisuustyöstä.

 

Sivu päivitetty 16.4.2024