Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024, ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy vuonna 2025 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024, ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy vuonna 2025

Julkaistu 13.12.2023

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen. Tähän tiedotteeseen on koottu kaikki yleisen asumistuen lainmuutokset vuonna 2024.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen lakiesityksen yleisen asumistuen leikkauksista. Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutokset vaikuttavat, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Lisäksi yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntoihin päättyy. Asumistukea ei voi saada omistusasuntoon enää 1.1.2025 alkaen.

Tämän tiedotteen muutokset eivät koske eläkkeensaajan asumistukea. Hallitus on esittänyt muutoksia myös eläkkeensaajan asumistukeen.

Perusomavastuu suurenee, lapsiperheille lievennyksiä

Yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin.

Kun Kela laskee, kuinka paljon asumistukea ruokakunta voi saada, ruokakunnalle määritellään perusomavastuu. Siihen vaikuttavat ruokakunnan yhteenlasketut tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä. Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on perusomavastuu. Kaikkein pienituloisimmilla perusomavastuuta ei ole lainkaan.

Perusomavastuu on jatkossa 50 prosenttia niistä tuloista, jotka ylittävät yleisen asumistuen tulorajojen alarajan. Tällä hetkellä perusomavastuu on 42 prosenttia alarajan ylittävistä tuloista.

Lisäksi yleisen asumistuen perusomavastuun laskukaavaa muutetaan niin, että aikuisten kerrointa pienennetään ja lasten kerrointa suurennetaan. Tämän ansiosta muut vuonna 2024 voimaan tulevat asumistuen leikkaukset vaikuttavat lievemmin lapsiperheisiin.

Perusomavastuun muutokset koskevat kaikkia yleistä asumistukea saavia ruokakuntia.

Muutokset tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutokset vaikuttavat, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Tuen korvausprosentti pienenee

Yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta.

Muutoksen jälkeen yleinen asumistuki korvaa nykyistä pienemmän osan ruokakunnan asumismenoista. Tämä tarkoittaa, että aiempaa suurempi osuus asumismenoista jää ruokakunnan itse maksettavaksi.

Muutos pienentää kaikkien yleistä asumistukea saavien ruokakuntien asumistukea.

Muutos tulee voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutos vaikuttaa, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Ansiotulovähennys poistuu

Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu.

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä Kela siis jättää osan tuloista huomioimatta, kun se laskee asumistukeen vaikuttavien tulojen määrää. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta ja maatalouden tulosta.

Ansiotulovähennyksen poistuminen pienentää ruokakunnan asumistukea, jos ruokakunnan jäsenillä on palkkatuloja, elinkeinotoiminnan tuloja tai maatalouden tuloja.

Muutos tulee voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutos vaikuttaa, kun ruokakunnan tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Helsingissä huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenee

Yleisessä asumistuessa huomioon otettavien enimmäisasumismenojen kuntaryhmät 1 ja 2 yhdistetään ja enimmäisasumismenot otetaan huomioon nykyisen kuntaryhmä 2:n mukaisesti. Helsinki siis yhdistetään samaan kuntaryhmään muun pääkaupunkiseudun kanssa.

Yleisessä asumistuessa asumismenoilla on ylärajat eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella voi saada asumistukea. Näitä kutsutaan enimmäisasumismenoiksi. 
Enimmäisasumismenoihin vaikuttaa muun muassa asunnon sijaintikunta. Kunnat on jaettu neljään ryhmään asumisen hintatason mukaan.

Muutoksen jälkeen helsinkiläisten ruokakuntien asumistuessa huomioon otettavat enimmäisasumismenot laskevat hieman. Lähes kaikkien yleistä asumistukea saavien helsinkiläisten ruokakuntien asumistuki pienenee.

Muutos tulee voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutos vaikuttaa, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Kuvassa on esitetty yleisen asumistuen muutosten vaikutus kolmen esimerkkihenkilön saaman yleisen asumistuen määrään. Kuvan tiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kuvan tiedot on esitetty myös taulukossa.

Omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea

Yleistä asumistukea ei enää makseta omistusasunnon asumismenoihin. Muutos tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Vuoden 2024 joulukuu on viimeinen kuukausi, jolta yleistä asumistukea voi vielä saada omistusasuntoon. Kela lakkauttaa omistusasuntoihin myönnetyt yleiset asumistuet ilman, että asiakkaan tarvitsee tehdä mitään.

Muutos ei koske asumisoikeusasuntoja eikä osaomistusasuntoja. Näihin asuntoihin voi jatkossakin saada yleistä asumistukea.

Asumisoikeusasunnon asumismenoiksi ei kuitenkaan jatkossa enää hyväksytä asuntolainan korkoja. Muutos tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Milloin Kelan asiakkaan pitää hakea yleisen asumistuen tarkistusta?

Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 alkaen. Muutos vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun ruokakunnan asumistuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Lue tästä, milloin Kelan asiakkaan pitää hakea tarkistusta yleiseen asumistukeensa.

Lisätietoja asiakkaille

Tiedotetta muokattu 11.1.2024: Tiedotteen kuvan päivämäärissä oli virhe Ilonan kohdalla, uusi kuva vaihdettu.

Tiedotetta muokattu 29.1.2024: Tiedotteen kuvan erillisen vesimaksun määrässä oli virhe Annin kohdalla, uusi kuva vaihdettu. 

Sivu päivitetty 12.3.2024