Yleisen asumistuen määrä ja maksaminen

Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % asumismenoistasi. Asumistukea ei makseta kaikista asumismenoista, vaan eri asumismuodoille on määritelty hyväksyttävät asumismenot. Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan tai vastikkeeseen.

 

Miten asumistuen määrä lasketaan?

Asumistuen määrä lasketaan näin: Hyväksyttävistä asumismenoista vähennetään ensin perusomavastuuosuus. Asumistuki on jäljelle jäävästä summasta 80 %.

Enimmäisasumismenot

Asumismenoilla on ylärajat eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella voi saada asumistukea. Näitä kutsutaan enimmäisasumismenoiksi.

Voit saada asumistukea enintään enimmäisasumismenojen mukaan, vaikka todelliset asumismenosi olisivat niitä suuremmat.

Perusomavastuu

Perusomavastuun määrään vaikuttavat

  • ruokakunnan kuukausitulot bruttona eli ennen verojen vähentämistä
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on perusomavastuu. Jos tulot ovat hyvin pienet, perusomavastuuta ei ole lainkaan.

Tarvitsetko tarkempaa tietoa? Tutustu asumistuen laskukaavoihin.

Yksin asuva vuokralainen

Jaakko asuu yksin vuokra-asunnossa Turussa. Asunnon vuokra on 700 e/kk. Jaakon bruttotulot ovat 742 e/kk. Koska Jaakon tulot ovat pienet, perusomavastuuta ei ole.

Jaakon asumismenoina voidaan hyväksyä enintään 413 e/kk. Asumistuen määrä lasketaan siis enimmäisasumismenojen mukaan. Sitä ei lasketa Jaakon vuokran eli 700 euron perusteella.

Jaakon asumistuki on 80 % enimmäisasumismenoista eli 413 euroa x 0,80 = 330 e/kk. Jaakko maksaa asumisesta itse 370 e/kk (700 euroa – 330 euroa = 370 euroa).

Asumistuen maksaminen

Kela maksaa asumistuen tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos sinulle myönnetään asumistukea takautuvasti, takautuva tuki maksetaan heti. Asumistukea voi saada takautuvasti 1 kuukaudelta.

Asumistuki on verotonta tuloa. Kela toimittaa tiedon maksamastaan asumistuesta tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Jos asumistuen määrä on alle 15 e/kk, sitä ei makseta.

Jos Kela on myöntänyt perustoimeentulotukea ennakkona odotettavissa olevaa asumistukea vastaan, Kela vähentää myönnetyn perustoimeentulotuen asumistuesta.

Asumistuen maksaminen vuokranantajalle

Kela voi maksaa asumistuen vuokranantajasi tilille, jos olet antanut siihen luvan.

Kela voi maksaa tuen suoraan vuokranantajalle myös silloin, jos vuokra on jäänyt kokonaan maksamatta 2 peräkkäisenä kuukautena. Tällaisessa tilanteessa otamme sinuun yhteyttä ennen maksun siirtoa.

Laskukaavat