Yleisen asumistuen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yleisen asumistuen määrä ja maksaminen

Arvioi asumistuen määrä

Siirry laskuriin

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa muutoksista tuli voimaan 1.4.2024. Jos saat jo yleistä asumistukea, leikkaukset vaikuttavat tukeesi, kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin. Omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen. 

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista

Yleinen asumistuki  voi olla korkeintaan 70 % asumismenoista 1.4.2024 alkaen.
Jos yleinen asumistukesi on alkanut ennen  1.4.2024, tuki voi olla jopa 80 % asumismenoista. Tukesi määrä pienenee, kun ruokakuntasi hakee seuraavan kerran asumistuen tarkistusta. Kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin, asumismenoista korvataan korkeintaan 70 %. 

Asumistukea ei makseta kaikista asumismenoista, vaan eri asumismuodoille on määritelty hyväksyttävät asumismenot. Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan.

Miten yleisen asumistuen määrä lasketaan?

Yleisen asumistuen määrä lasketaan näin 1.4.2024 alkaen: Hyväksyttävistä asumismenoista vähennetään ensin perusomavastuuosuus. Tuki on jäljelle jäävästä summasta 70 %. 

Jos yleinen asumistukesi on alkanut ennen 1.4.2024, tuki voi olla jopa 80 % asumismenoista. Tukesi määrä pienenee, kun ruokakuntasi hakee seuraavan kerran asumistuen tarkistusta. Kun tuki tarkistetaan 1.4.2024 alkaen tai myöhemmin, asumismenoista korvataan korkeintaan 70 %.

Voit arvioida asumistuen määrän laskurilla. Jos haluat arvioida, miten paljon tukesi on muutosten jälkeen, laita tuen alkamisajankohdaksi 1.4.2024 tai myöhempi ajankohta. Laskurin tulos on aina arvio. 

Enimmäisasumismenot

Asumismenoilla on ylärajat eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella voi saada asumistukea. Näitä kutsutaan enimmäisasumismenoiksi.

Voit saada asumistukea enintään enimmäisasumismenojen mukaan, vaikka todelliset asumismenosi olisivat niitä suuremmat.

Katso, mihin menoihin asumistukea voi saada.

Perusomavastuu

Perusomavastuun määrään vaikuttavat

  • ruokakunnan kuukausitulot bruttona eli ennen verojen vähentämistä
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on perusomavastuu. Jos tulot ovat hyvin pienet, perusomavastuuta ei ole lainkaan.

Tarvitsetko tarkempaa tietoa? Tutustu asumistuen laskukaavoihin.

Yksin asuva vuokralainen

Jaakko asuu yksin vuokra-asunnossa Turussa. Asunnon vuokra on 700 e/kk. Jaakon bruttotulot ovat 279,38 e/kk. Koska Jaakon tulot ovat pienet, perusomavastuuta ei ole.

Jaakon asumismenoina voidaan hyväksyä enintään 447 e/kk. Asumistuen määrä lasketaan siis enimmäisasumismenojen mukaan. Sitä ei lasketa Jaakon vuokran eli 700 euron perusteella.

Jaakon asumistuki on 70 % enimmäisasumismenoista eli 447 euroa x 0,70 = 312,90 e/kk. Jaakko maksaa asumisesta itse 387,10 e/kk (700 euroa – 312,90 euroa = 387,10 euroa).

Yleisen asumistuen verotus

Yleinen asumistuki on verotonta tuloa.

Yleisen asumistuen maksaminen

Kela maksaa yleisen asumistuen tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos sinulle myönnetään asumistukea takautuvasti, takautuva tuki maksetaan heti. Asumistukea voi saada takautuvasti 1 kuukaudelta.

Jos asumistuen määrä on alle 15 e/kk, sitä ei makseta.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan asumistuesta tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Jos Kela on myöntänyt perustoimeentulotukea ennakkona odotettavissa olevaa asumistukea vastaan, Kela vähentää myönnetyn perustoimeentulotuen asumistuesta.

Asumistuen maksaminen vuokranantajalle

Kela voi maksaa asumistuen vuokranantajasi tilille, jos olet antanut siihen luvan.

Kela voi maksaa tuen suoraan vuokranantajalle myös silloin, jos vuokra on jäänyt osittain tai kokonaan maksamatta 2 peräkkäisenä kuukautena. Tällaisessa tilanteessa otamme sinuun yhteyttä ennen maksun siirtoa.

Laskukaavat

Yleisen asumistuen määrä lasketaan 1.4.2024 alkaen kaavalla 0,7 x (hyväksyttävät asumismenot – perusomavastuu). Asumistuen määrä lasketaan 31.3.2024 asti kaavalla 0,8 x (hyväksyttävät asumismenot – perusomavastuu).

  • Jos hyväksyttävät asumismenot ovat suuremmat kuin enimmäisasumismenot, tuen määrä lasketaan enimmäisasumismenojen mukaan.

Hyväksyttävät asumismenot asumismuodon mukaan

Asumismenojen ylärajat eli enimmäisasumismenot

Perusomavastuun määrä lasketaan alla olevilla kaavoilla, joissa 

T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
A = aikuisten lukumäärä
L = lasten lukumäärä
667 euroa on vakiomäärä.

1.4.2024 alkaenPerusomavastuu = 0,5 x [T – (667 + 94 x A + 296 x L)]
1.1.–31.3.2024Perusomavastuu = 0,42 x [T – (667 + 111 x A + 246 x L)]

Ennen 1.4. täyteen asumistukeen oikeuttaa 667 euron tulo, johon lisätään 111 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 246 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. Luvut ovat sidoksissa kansaneläkeindeksiin (Tietoa Kelasta -osio).

1.4. jälkeen täyteen asumistukeen oikeuttaa 667 euron tulo, johon lisätään 94 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 296 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. Luvut ovat sidoksissa kansaneläkeindeksiin (Tietoa Kelasta -osio).

Sivu päivitetty 23.5.2024