Yleisen asumistuen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yleisen asumistuen määrä ja maksaminen

Arvioi tuen määrä laskurilla

Laskuriin

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024, ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy vuonna 2025

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen.

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista

Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % asumismenoistasi. Asumistukea ei makseta kaikista asumismenoista, vaan eri asumismuodoille on määritelty hyväksyttävät asumismenot. Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan tai vastikkeeseen.

Miten asumistuen määrä lasketaan?

Asumistuen määrä lasketaan näin: Hyväksyttävistä asumismenoista vähennetään ensin perusomavastuuosuus. Asumistuki on jäljelle jäävästä summasta 80 %.

Enimmäisasumismenot

Asumismenoilla on ylärajat eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella voi saada asumistukea. Näitä kutsutaan enimmäisasumismenoiksi.

Voit saada asumistukea enintään enimmäisasumismenojen mukaan, vaikka todelliset asumismenosi olisivat niitä suuremmat.

Katso, mihin menoihin asumistukea voi saada.

Perusomavastuu

Perusomavastuun määrään vaikuttavat

  • ruokakunnan kuukausitulot bruttona eli ennen verojen vähentämistä
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on perusomavastuu. Jos tulot ovat hyvin pienet, perusomavastuuta ei ole lainkaan.

Tarvitsetko tarkempaa tietoa? Tutustu asumistuen laskukaavoihin.

Yksin asuva vuokralainen

Jaakko asuu yksin vuokra-asunnossa Turussa. Asunnon vuokra on 700 e/kk. Jaakon bruttotulot ovat 800 e/kk. Koska Jaakon tulot ovat pienet, perusomavastuuta ei ole.

Jaakon asumismenoina voidaan hyväksyä enintään 447 e/kk. Asumistuen määrä lasketaan siis enimmäisasumismenojen mukaan. Sitä ei lasketa Jaakon vuokran eli 700 euron perusteella.

Jaakon asumistuki on 80 % enimmäisasumismenoista eli 447 euroa x 0,80 = 357,60 e/kk. Jaakko maksaa asumisesta itse 342,40 e/kk (700 euroa – 357,60 euroa = 342,40 euroa).

Asumistuen verotus

Asumistuki on verotonta tuloa.

Asumistuen maksaminen

Kela maksaa asumistuen tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos sinulle myönnetään asumistukea takautuvasti, takautuva tuki maksetaan heti. Asumistukea voi saada takautuvasti 1 kuukaudelta.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan asumistuesta tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Jos asumistuen määrä on alle 15 e/kk, sitä ei makseta.

Jos Kela on myöntänyt perustoimeentulotukea ennakkona odotettavissa olevaa asumistukea vastaan, Kela vähentää myönnetyn perustoimeentulotuen asumistuesta.

Asumistuen maksaminen vuokranantajalle

Kela voi maksaa asumistuen vuokranantajasi tilille, jos olet antanut siihen luvan.

Kela voi maksaa tuen suoraan vuokranantajalle myös silloin, jos vuokra on jäänyt osittain tai kokonaan maksamatta 2 peräkkäisenä kuukautena. Tällaisessa tilanteessa otamme sinuun yhteyttä ennen maksun siirtoa.

Laskukaavat

Asumistuen määrä lasketaan kaavalla 0,8 x (hyväksyttävät asumismenot – perusomavastuu).

  • Jos hyväksyttävät asumismenot ovat suuremmat kuin enimmäisasumismenot, tuen määrä lasketaan enimmäisasumismenojen mukaan.

Hyväksyttävät asumismenot asumismuodon mukaan

Asumismenojen ylärajat eli enimmäisasumismenot

Perusomavastuun määrä lasketaan kaavalla 0,42 x [T – (667 + 111 x A + 246 x L)], jossa

T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
A = aikuisten lukumäärä
L = lasten lukumäärä
667 euroa on vakiomäärä.

Täyteen asumistukeen oikeuttaa 667 euron tulo, johon lisätään 111 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 246 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. Luvut ovat sidoksissa kansaneläkeindeksiin (Tietoa Kelasta -osio).

Sivu päivitetty 12.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?