Kuka voi saada yleistä asumistukea?

Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Yleensä ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle.

Asumistukea voi saada:

  • omistusasuntoon
  • vuokra-asuntoon
  • asumisoikeusasuntoon
  • osaomistusasuntoon.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan:

  • aikuisten ja lasten lukumäärä
  • asunnon sijaintikunta
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä.

Bruttokuukausitulot tarkoittavat tuloja, joista ei ole vielä vähennetty veroja.

Vanhempansa kodista erillään asuva alaikäinen lapsi katsotaan yleensä vanhempansa ruokakuntaan kuuluvaksi eikä hän voi saada omaa asumistukea. Kuitenkin jos itsenäisesti asuvalle alaikäiselle on myönnetty esimerkiksi opintotuki, hänelle voidaan myöntää myös yleinen asumistuki.

Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin.

Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Ilmoita muutoksista välittömästi Kelaan.

Yleinen asumistuki opiskelijoille

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin asiakkaat. Tukea myönnettäessä ei siis huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.

Lue lisää