Kuka voi saada yleistä asumistukea

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojen maksamisessa. Tukea voi saada

 • vuokra-asuntoon
 • omistusasuntoon
 • asumisoikeusasuntoon
 • osaomistusasuntoon.

Opiskelijat saavat asumistukea samoilla ehdoilla kuin muutkin tuen saajat.

Pienituloiset eläkeläiset voivat yleensä saada eläkkeensaajan asumistukea.

Mikä on ruokakunta?

Asumistukea voi saada yksi henkilö tai useamman henkilön ruokakunta. Ruokakuntaan kuuluvat yleensä samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt.

Asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Tuen määrään vaikuttavat ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Voit kuulua vain yhteen ruokakuntaan kerrallaan.

Yksi henkilö hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Erillisiin ruokakuntiin kuuluvat voivat hakea omat asumistuet.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina

 • avio- ja avopuolisot
 • henkilöt, jotka ovat vuokranneet asunnon yhteisellä vuokrasopimuksella.

Sama vai eri ruokakunta?

Kerro hakemuksessa, miten asut

Jos asut toisen henkilön kanssa kahdestaan ja teillä on erilliset vuokrasopimukset tai alivuokrasopimus, voit hakemuksessasi selvittää tilannetta tarkemmin. Voit siis kertoa tilanteestasi eli esimerkiksi siitä, onko kyseessä kimppakämppä vai avoliitto. Voit kertoa myös käytössäsi olevista tiloista ja asunnon jakamisesta.

Kela arvioi asiaa selvityksesi perusteella ja pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja.

Kela kiinnittää arvioinnissa huomiota muun muassa

 • yhteen muuton syihin
 • asunnon kokoon
 • asumisen kestoon
 • ikäänne
 • siihen, oletteko asuneet aikaisemmin yhdessä.

Lue lisää