Kuka voi saada yleistä asumistukea?

Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Yleensä ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle.

Asumistukea voi saada:

  • omistusasuntoon
  • vuokra-asuntoon
  • asumisoikeusasuntoon
  • osaomistusasuntoon.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan:

  • aikuisten ja lasten lukumäärä
  • asunnon sijaintikunta
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä.

Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin.

Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Ilmoita muutoksista välittömästi Kelaan.

Lue lisää