Så här ansöker du om ränteunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om ränteunderstöd

När du ansöker om ränteunderstöd kan du välja om det betalas till dig själv eller till banken. Läs mer om hur FPA betalar ränteunderstöd.

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ränteunderstöd OT 7r (pdf). Du kan ansöka om ränteunderstöd endast för ett halvår i taget, antingen för det första halvåret eller för det andra halvåret.
 2. Bifoga till din ansökan ett intyg över dina inkomster för fyra kalendermånader.
  • Om du ansöker om ränteunderstöd för räntorna för det första halvåret ska du ange inkomsterna för tiden 1.2–31.5. Om du ansöker om ränteunderstöd för räntorna för det andra halvåret ska du ange inkomsterna för tiden 1.8–30.11.
  • Av intyget ska framgå inkomsternas bruttobelopp (före skatt) och betalningsdagen.
  • Intyg behövs inte över löner, arvoden och förmåner som finns i inkomstregistret.
 3. Om du vill att ränteunderstödet betalas till dig själv ska du till din ansökan bifoga kvitton över de räntor och bankavgifter som du betalat eller t.ex. en kopia av ditt kontoutdrag. Ett meddelande om direktdebitering räcker inte som intyg över betald ränta. Av intyget ska framgå räntebeloppet och bankens aviseringskostnader.  Om du har betalat räntorna månadsvis eller var tredje månad ska du lämna in intyg för hela ränteperioden på 6 månader. Om du ansöker om att ränteunderstödet ska betalas till banken behöver du inget intyg.
 4. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Studier och därefter Ränteunderstöd för studielån, studielånskompensation eller studielånsavdrag - gör ansökan.
  • Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   Du kan också skicka din ansökan per post:
    
  • Underteckna ansökan och skicka den med bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Ansökningstid

Ansökningstiden varierar beroende på om du ansöker om ränteunderstöd som betalas till dig själv eller om ränteunderstöd som betalas till banken

Ränteunderstöd som betalas till dig själv

I tabellen nedan ser du när du senast måste lämna in ansökan till FPA:

Räntor och avgifter som har betalats för tidenAnge inkomsterna för tidenAnsökan måste vara hos FPA senast
Januari-juni
(ränteperiod 16.12–15.6)
1.2–31.531.8
Juli-december
(ränteperiod 16.6–15.12)
1.8–30.1128.2 (29.2)

Ränteunderstöd som betalas till banken

I tabellen nedan ser du när du senast måste lämna in ansökan till FPA:

Räntor och avgifter för tidenAnge inkomsterna för tidenAnsökan måste vara hos FPA senast*
Januari-juni
(ränteperiod 16.12–15.6)
1.2–31.55.6
Juli-december
(ränteperiod 16.6–15.12)
1.8–30.115.12

* Om dagen i fråga inte är en bankdag måste din ansökan vara hos FPA senast föregående bankdag.

Om du ansöker om ränteunderstöd som ska betalas till banken efter den sista ansökningsdagen men senast den sista ansökningsdagen för ränteunderstöd som betalas direkt till dig själv, kan FPA betala ränteunderstödet till banken. Då måste du emellertid betala dröjsmålsräntan själv.

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024