Ansökan om familjeledighetsersättning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ansökan om familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Man kan ansöka on familjeledighetsersättning genast när lön har betalas ut under minst 1 månad av graviditetsledigheten, moderskapsledigheten eller adoptivförälderns föräldraledighet.

Om familjeförmånen grundar sig på den gamla lagen måste familjeledighetsersättning sökas inom 6 månader efter att föräldraledigheten har upphört.

Om lön har betalas för tid enligt den nya lagen ska familjeledighetsersättning sökas inom 2 år från det att graviditetsledigheten eller föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar började, om mamman har fått graviditetspenning eller föräldrapenning för adoptivföräldrar.

Gör så här

  1. Ansök om familjeledighetsersättning via E-tjänsten för arbetsgivare. Du kan även ansöka om ersättning via inkomstregistret förutsatt att löneprogrammet möjliggör detta och du har gett ditt samtycke till elektroniska beslut. Alternativt kan du göra ansökan med blanketten SV18r (pdf). Om du använder pappersblanketten kan du samtidigt ansöka om semesterkostnadsersättning med samma blankett.
  2. Skicka in ansökan till FPA. Arbetsgivarens ansökan i pappersform och eventuella bilagor till den skickas alltid per post.

Ansökan via inkomstregistret

Arbetsgivaren kan också ansöka om vissa FPA-förmåner via inkomstregistret ifall löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till användningen av elektroniska beslut.

Beslut

Arbetsgivaren får ett skriftligt beslut om familjeledighetsersättningen. Om man med samma ansökan har ansökt om både semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning, meddelas separata beslut för dem.

FPA skickar besluten per post. Besluten och betalningsuppgifterna finns också i E-tjänsten för arbetsgivare.

En arbetsgivare kan välja att inte längre få besluten per post och istället övergå till att få elektroniska beslut

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023

Vad tycker du om sidan?