Sjukdagpenningens belopp | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenningens belopp

FPA räknar ut dagpenningarnas belopp (Privatpersoner) utifrån de löneuppgifter för 12 månader som arbetsgivare har anmält till inkomstregistret.

FPA innehåller skatt på dagpenning som betalas till arbetstagare. På dagpenning som betalas till arbetsgivare innehålls inte skatt.

Om arbetstagaren har flera arbetsgivare

Dagpenningen fördelas mellan arbetsgivarna i proportion till lönerna. Om en arbetsgivare anmäler lönen först efter att dagpenningen har beviljats eller betalats till en annan arbetsgivare måste beslutet om dagpenning rättas och den felaktigt utbetalda dagpenningen återkrävs.

Försäkringslön som grund för dagpenning

Om en arbetstagare arbetar utomlands och omfattas av den finländska sociala tryggheten kan försäkringslönen användas som grund för sjukdagpenningen.

Läs mer

Senast ändrad 9.11.2023