Familjekurs för barn med typ 1-diabetes | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjekurs för barn med typ 1-diabetes

En familjekurs för barn med typ 1-diabetes lämpar sig för barn som

  • har diagnostiserats med typ 1-diabetes
  • är under skolåldern eller går i årskurserna 1–6
  • har behov av rehabilitering i kursform.

Familjekurser ordnas för följande målgrupper:

  • barn under skolåldern och deras familjer
  • barn i årskurserna 1–6 och deras familjer.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”diabetes”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets sjukdom. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och högst 2 syskon per barn. Om ytterligare syskon önskar delta i rehabiliteringen kontaktar FPA serviceproducenten för att komma överens om de praktiska arrangemangen och för att säkerställa att lokalerna är tillräckliga. Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar familjen före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i inre medicin, endokrinologi eller barnsjukdomar eller någon annan specialistläkare med specialkompetens i behandling av diabetes
  • en diabetesskötare
  • en näringsterapeut
  • en psykolog.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån barnets individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2023