Metabolt syndrom (MBO) och typ 2-diabetes, vuxna | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för personer med metabolt syndrom och typ 2-diabetes

En anpassningskurs för personer med metabolt syndrom och typ 2-diabetes lämpar sig för den som

 • är över 18 år och har diagnostiserats med metabolt syndrom och typ 2-diabetes
 • har övervikt (BMI över 30) som behandlats, men utan resultat
 • har diabetesmedicinering
 • har medicinering mot rubbningar i fettmetabolismen eller förhöjda fettvärden
 • är intresserad av att delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte och i form av digital rehabilitering.

Anpassningskurser ordnas för följande målgrupper:

 • personer under 68 år
 • personer över 68 år.

Kursen ordnas också på svenska.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”diabetes”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis på distans. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering. 

Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar 3 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Distansrehabiliteringen genomförs under en period på 12 veckor

 • i form av videosamtal, som en närstående till dig kan delta i om du så vill
 • som digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • som distansrehabiliteringsdagar där både videosamtal och digital rehabilitering ingår. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA också för de dagar då rehabiliteringen ges på distans.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i inre medicin eller endokrinologi eller någon annan specialistläkare med specialkompetens i behandling av diabetes
 • en diabetesskötare
 • en näringsterapeut
 • en fysioterapeut eller idrottsinstruktör.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2023