Chattbotten FPA-Folke svarar på frågor och hänvisar kunden vidare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Chattbotten FPA-Folke svarar på frågor och hjälper dig vidare

FPA:s chattbot FPA-Folke betjänar alla tider på dygnet på webbsidorna och i MittFPA.

Med FPA-Folkes hjälp får du snabbt och enkelt hjälp i alla skeden av ansökan om förmåner. Chattbotten ger allmän information om förmåner och hänvisar vid behov vidare till kundservicen.

FPA-Folke svarar på både svenska och finska på allmänna frågor som gäller

  • förmåner för arbetslöshet
  • förmåner för barnfamiljer
  • förmåner för studerande
  • militärunderstöd
  • utkomststöd
  • allmänt bostadsbidrag
  • temporärt elstöd.

FPA-Folke finns även i e-tjänsten MittFPA. Där hjälper den dig på både svenska och finska med att göra ansökan om föräldradagpenning och utkomststöd.

FPA-Folke vet var du befinner dig på webbsidorna

När FPA-Folke får en fråga vet den var på webbsidorna kunden befinner sig. På det sättet kan den rikta sitt svar på den förmån som behandlas på sidan i fråga.

Exempel

Du kommer till sidorna om moderskapsunderstöd på fpa.fi och ber FPA-Folke om hjälp. FPA-Folke förstår att du är på sidorna om moderskapsunderstöd även om du inte nämner moderskapsunderstödet i din fråga.

FPA-Folke och datasäkerheten

Man kan sköta ärenden med FPA-Folke på ett allmänt plan. Av datasäkerhetsskäl ska man inte skriva personuppgifter i chatten.

Dataskyddet har beaktats i anslutning till FPA-Folke och ärendena sköts anonymt.

Senast ändrad 25.3.2024