Digistod | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

FPA erbjuder digitalt stöd

Om du behöver hjälp med att sköta FPA-ärenden i e-tjänsten, kan du få digitalt stöd hos oss. Det digitala stödet är avsett för alla som vill lära sig att sköta sina ärenden självständigt i e-tjänsten. Det förutsätts inte att man har använt e-tjänsten tidigare för att man ska kunna få digitalt stöd.

Digitalt stöd erbjuds bl.a. för hur man

  • fyller i en ansökan i MittFPA
  • skickar en bilaga med hjälp av datorn eller telefonen
  • kan läsa ett beslut i MittFPA
  • söker information på FPA:s webbplats
  • använder FPA:s räknare.

Digitalt stöd ges per telefon och på serviceställen

Man kan få stöd både på FPA:s serviceställen och per telefon. 

Om du vill få digitalt stöd per telefon, ring servicenumret eller boka en telefontid. För att kunna få digitalt stöd per telefon behöver du en enhet med tillgång till internet.

Du kan få digitalt stöd också på ett serviceställe.

FPA medverkar i nätverk för digitalt stöd

Digitalt stöd ingår i FPA:s normala kundservice. Vi medverkar aktivt i olika nätverk för digitalt stöd. I samband med olika evenemang informerar vi om hur man sköter ärenden i e-tjänsten och vi handleder våra anställda som ger digitalt stöd i hur de ska berätta för kunderna om FPA:s tjänster.

Läs mer