Bostadsbidrag för pensionstagare - förhållande till andra förmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Bostadsbidrag för pensionstagare i förhållande till andra förmåner

FPA betalar inte samtidigt ut bostadsbidrag för pensionstagare och allmänt bostadsbidrag.

Om det i ditt hushåll bor andra personer än din make, maka eller sambo och de inte är berättigade till bostadsbidrag för pensionstagare, kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Om din make, maka eller sambo studerar och ni bor tillsammans omfattas ni av rätten till bostadsbidrag för pensionstagare. Den studerande maken har då inte rätt till bostadstillägg i anslutning till studiestödet, eftersom han eller hon inte anses ha egna separata boendeutgifter. Om du inte har eller inte ansöker om bostadsbidrag för pensionstagare kan den studerande maken få allmänt bostadsbidrag om villkoren för detta annars uppfylls.

Läs mer

Senast ändrad 9.5.2023

Vad tycker du om sidan?