Bostadsbidrag för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Bostadsbidrag för pensionstagare

Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du är stadigvarande bosatt i Finland, har låga inkomster och en pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare. Du kan få bostadsbidrag för en stadigvarande hyres- eller ägarbostad.

De nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget som träder i kraft 1.4.2024 gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare. 

Du kan ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare om

 • du bor ensam
 • du bor tillsammans med din make, maka, sambo eller registrerade partner
 • också de övriga personer som bor i bostaden har pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare.

I övriga fall ska du ta reda på din rätt till allmänt bostadsbidrag.

Om du och din make, maka, sambo eller registrerade partner får pensioner eller ersättningar som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare, ska ni ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare tillsammans. Då betalar FPA ut hälften av bidraget till var och en av er. Om du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap och endast en av er har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, betalar FPA hela bidraget till den bidragsberättigade.

Man kan få bostadsbidrag för högst 6 månader tillbaka i tiden efter att man ansökt om det.

FPA justerar beloppet av bostadsbidrag senast inom 2 år efter att det beviljats. Meddela FPA, om det sker förändringar i dina levnadsförhållanden före det.

Pensioner som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare är bl.a.

 • ålderspension, förtida ålderspension, arbetslivspension, sjukpension/invalidpension (också rehabiliteringsstöd på viss tid) eller efterlevandepension från FPA eller arbetspensionsanstalten
 • garantipension från FPA
 • pensionsstöd från FPA
 • pension eller efterlevandepension som betalas ut med stöd av olycksfallsförsäkring eller trafikskada och som beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • pension eller efterlevandepension som betalas ut med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst och som beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • motsvarande förmåner från utlandet.

Du kan inte få bostadsbidrag för pensionstagare, om du endast får

 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • partiell förtida ålderspension (förkortas OVE på finska).

Du kan uppskatta beloppet av ditt eget bostadsbidrag med en räknare.

Läs mer

Senast ändrad 29.4.2024