Meddela förändringar som inverkar på bostadsbidraget för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar som inverkar på bostadsbidraget för pensionstagare

Om du har bostadsbidrag för pensionstagare ska du meddela FPA om

 • dina familjeförhållanden ändras (du ingår äktenskap, inleder ett samboförhållande, registrerar ditt partnerskap, skiljer dig eller ditt samboförhållande upphör)
 • du flyttar bort från en bostad för vilken du har beviljats bostadsbidrag
 • dina boendeutgifter förändras med 204 euro per år eller mer
 • dina eller din makes, makas eller sambos sammanlagda årsinkomster ökar med 1018 euro per år eller mer
 • dina eller din makes, makas eller sambos sammanlagda årsinkomster minskar med 509 euro per år eller mer
 • dina eller din makes, makas eller sambos inkomster och förmögenhet förändras
 • din make, maka eller sambo får rätt till eller förlorar sin rätt till bostadsbidrag
 • antalet personer som bor i din bostad förändras
 • du beviljas allmänt bostadsbidrag
 • fortgående institutionsvård börjar eller upphör
 • du flyttar eller vistas utomlands.

Meddela oss också om dina boendeutgifter ökar.

Meddela förändringar via vår e-tjänst. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare (AE1r, pdf) och skicka in den med bilagor per post till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 3.1.2024

Vad tycker du om sidan?