Så här ansöker du om bostadsbidrag för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om bostadsbidrag för pensionstagare

Sök bostadsbidrag för pensionstagare i MittFPA

Sök förmån
 1. Ansök om bostadsbidrag för pensionstagare i MittFPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan
  • en utredning över boendeutgifterna: hyresavtal, kvitto eller annat betalningsverifikat på hyra eller vederlag Du behöver inte lämna in uppgifterna om din hyresvärd överför hyresavtalsuppgifterna elektroniskt till FPA.
   FPA får de nödvändiga uppgifterna från nämnda hyresvärdar elektroniskt.
  • en utredning om dina egna och makens, makans eller sambons inkomster  och förmögenhet:
   • När du ansöker om bostadsbidrag för pensionstagare för första gången ska du alltid lämna in kontoutdrag eller annat intyg över alla dina konton/kontomedel och av utdragen eller intygen ska framgå saldot och räntan.
   • Om du har pension från utlandet ska du också lämna in det pensionsbeslut som du har fått till FPA.
  • utredningar om lån och räntor på lån.
 3. Du ska låta kontrollera ditt bostadsbidrag för pensionstagare när din livssituation förändras.
 4. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten för ansökan Bostadsbidrag för pensionstagare AE 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

Ansökningstid

Bostadsbidrag för pensionstagare kan sökas retroaktivt för sex månader.

Läs mer

Senast ändrad 11.1.2024