Bostadsbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ansöker du om stöd för att betala boendeutgifterna?

 1. Ta reda på om du kan få allmänt bostadsbidrag
  Bostadsbidrag beviljas till personer som stadigvarande bor i samma bostad. Bidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla som bor i bostaden.
  Vem kan få bostadsbidrag?

 2. Uppskatta förmånsbeloppet med en räknare
  Du kan använda räknaren för att uppskatta om du har rätt till bostadsbidrag och hur mycket bidrag du kan få.
  Gå till räknaren.

 3. Fotografera bilagorna till ansökan
  Du behöver till exempel hyresavtalet som bilaga till ansökan.
  Läs vilka bilagor du behöver.

 4. Skicka ansökan om allmänt bostadsbidrag
  Fyll i ansökan i MittFPA. Foga nödvändiga bilagor till ansökan.
  Gå till MittFPA.

 5. Ansök om justering av bostadsbidraget om din situation förändras
  Om du har beviljats bostadsbidrag och dina eller hushållets inkomster, utgifter eller andra förhållanden förändras, ska du ansöka om justering av bostadsbidraget. FPA kontrollerar bostadsbidraget med minst ett års mellanrum.
  Meddela förändringar.

Hur står det annars till med dig?

Aktuellt

Kom ihåg att be om justering av bostadsbidraget om det sker förändringar i dina förhållanden

4 tips om justering av bostadsbidraget.

Läs mer (mittiallt.fi)