Minneslista om din familjemedlem avlider | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Minneslista om din familjemedlem avlider

Den här minneslistan hjälper dig greppa de ärenden som måste skötas om din make eller en annan familjemedlem avlider. Alla punkter gäller inte nödvändigtvis dig.

Vi beklagar sorgen.

Minneslista om din familjemedlem avlider - i utskriftsvänligt format (pdf).

Vart ska man anmäla dödsfallet?

 • Då en patient har avlidit meddelar sjukhuset eller vårdinrättningen befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och därifrån förmedlas informationen vidare till bl.a. FPA och pensionsanstalterna.
 • Om din familjemedlem har pension från FPA eller någon annan förmån ska du meddela FPA om dödsfallet. Det lönar sig att meddela FPA så snart som möjligt, för ifall pensioner och andra förmåner hinner betalas ut efter den månad då dödsfallet inträffade kommer FPA att vara tvungen att kräva tillbaka pengarna. Dödsboets samtycke behövs inte för återkravet. FPA betalar ut pensionen till slutet av den månad under vilken pensionstagaren avled. Du får ytterligare information genom att ringa vårt servicenummer.
 • Gör en anmälan till posten så att den avlidnas post kan skickas till dödsboförvaltaren. Dödsboförvaltaren är oftast den efterlevande maken eller den avlidnas barn.
 • Du ska meddela banken så att din familjemedlems bankkonto och eventuella bankfack inte kan missbrukas. Meddela banken också vem som är dödsboförvaltare och som har rätt att sköta dödsboets ärenden. Meddelandena ska lämnas skriftligt.
 • Gör en anmälan till försäkringsbolaget ifall familjemedlemmen hade en livförsäkring eller annan försäkring.
 • Om din make eller förälder arbetade ska du meddela den avlidnas arbetsgivare om dödsfallet. Då kan löneutbetalningen avslutas och arbetsgivaren kan ansöka om ersättning för din räkning från grupplivförsäkringen.

Kontrollera dina FPA-förmåner

De följande punkterna gäller dig om du har blivit änka/änkling:

Se till bouppteckningen och begravningsarrangemangen

 

 • Om det finns ett testamente ska du informera alla arvingar om testamentets innehåll.
 • Bouppteckningen (vero.fi) måste göras inom 3 månader från dödsfallet. För den behövs en fullständig släktutredning och ämbetsbetyg för dödsbodelägarna. Om du ansvarar för förrättningen av bouppteckningen eller fungerar som bouppgivare kan du be FPA om de förmånsuppgifter som behövs för bouppteckningsinstrumentet. I uppgifterna om skulder ingår återkrav av förmåner samt återstående fordran vid tidpunkten för bortgången. I uppgifterna om tillgångar ingår exempelvis anhängiga förmånsansökningar och sökande av ändring.
 • Om din familjemedlem hade statsgaranterat studielån behöver det inte uppges i bouppteckningen. FPA beviljar befrielse från betalningen av studielånet.
 • Du kan ordna begravningen själv eller anlita en begravningsbyrå.
 • FPA betalar inte begravningsbidrag. För uppgifter om bidrag för begravningskostnaderna kan man vända sig till exempel till arbetsgivaren, försäkringsbolaget, fackförbundet eller Statskontoret. Statskontoret kan betala bidrag bland annat för begravning av krigsveteraner. Även välfärdsområdena kan bevilja begravningsbidrag i form av kompletterande utkomststöd. Vissa välfärdsområden kräver dock att man först har ansökt om grundläggande utkomststöd från FPA. 

Annat att beakta

 • FPA kan inte lämna ut hälso- och sjukvårdsuppgifter. Om du behöver sådana uppgifter kan du kontakta hälso- och sjukvården.
 • Överför försäkringar för bostaden och annan egendom samt avtalen för el, vatten och avfallshantering på dig eller någon annan arvinge.
 • Säg upp hyresavtalet för den avlidnas eventuella hyresbostad, ifall den kommer att stå tom.
 • Kom ihåg att avsluta den avlidnas alla konton på sociala medier och andra nättjänster. Olika webbplatser har olika anvisningar för hur man avslutar konton. Om du har den avlidnas inloggningsuppgifter och lösenord kan du med hjälp av dem avsluta konton i åtminstone en del av tjänsterna.

Du kan också hitta användbar information på ditt försäkringsbolags webbplats.

Minneslista om ditt barn avlider

Läs mer

Senast ändrad 7.6.2024