Kort om barnbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för barn under 17 år som bor i Finland.

AnkkuriKan du få barnbidrag?

Du kan få barnbidrag om följande villkor uppfylls:

  • ditt barn är under 17 år
  • du är barnets förälder, vårdnadshavare eller en annan person som ansvarar för vården av barnet
  • du bor stadigvarande med ditt barn i Finland.

Barnbidraget börjar betalas ut från början av månaden efter den då barnet föddes. Barnbidrag betalas till utgången av den månad då barnet fyller 17 år.

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans kan de komma överens om till vem av dem barnbidraget ska betalas. Om föräldrarna inte kan komma överens om detta betalar FPA barnbidraget till den förälder hos vilken barnet bor och som i huvudsak har hand om barnets vård och fostran.

Om barnet flyttar till den andra föräldern fortsätter utbetalningen av barnbidraget som tidigare, om man inte söker ändring i betalningen.

Adoptivföräldrar får barnbidrag på samma villkor som biologiska föräldrar. Barnbidraget kan beviljas när barnet har fått en personbeteckning. Bidraget betalas från och med det att barnet har tagits i vård.

I en ombildad familj kan du inte längre få ensamförsörjartillägget till barnbidraget, men de barnbidrag som betalas för den ombildade familjens övriga barn kan höja barnbidragets belopp. Om exempelvis mamman i familjen har två barn och pappan ett barn betalas barnbidrag för tre barn, förutsatt att alla barnbidrag betalas till samma person. 

AnkkuriHur mycket kan du få i barnbidrag?

Beloppet av barnbidraget stiger med antalet barn i familjen. På beloppet inverkar de barn under 17 år som man har rätt att få barnbidrag för. Förhöjningarna kan endast beaktas då alla barnbidrag beviljas en och samma person.

Barnbidrag för ett barn
94,88 euro/månad
För det andra barnet
104,84 euro/månad
För det tredje barnet
133,79 euro/månad
För det fjärde barnet
173,24 euro/månad
För det femte och varje därpå följande barn
192,69 euro/månad

Barnbidraget för barn under 3 år höjs med 26 euro per månad. Det höjda barnbidraget betalas ut till utgången av den månad då barnet fyller 3 år.

Barnbidraget är skattefritt.

Exempel på barnbidrag som betalas för barn under 3 år

En familj har 4 barn, varav 2 är under 3 år. Familjen får sammanlagt 506,75 euro per månad i barnbidrag (94,88 euro + 104,84 euro + 133,79 euro + 173,24 euro). Dessutom utbetalas en höjning av barnbidraget på 26 euro per barn för de två barn som är under 3 år. Familjen får alltså sammanlagt 558,75 euro per månad i barnbidrag (506,75 euro + 26 euro + 26 euro).

Du kan ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget om du inte är gift eller sambo eller om du har flyttat från din partner i syfte att avsluta samlevnaden. Ensamförsörjartillägg beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Tillägget kan beviljas från ingången av månaden efter den månad då partnerna har flyttat isär.

Du får ensamförsörjartillägg för varje barn som du får barnbidrag för.

Ensamförsörjartillägget är 73,30 euro/månad.

På Åland finansieras barnbidraget av Ålands landskapsregering, och där är barnbidraget en aning högre än på fastlandet.

För det första barnet
110 euro/månad
För det andra barnet
143 euro/månad
För det tredje barnet
185 euro/månad
För det fjärde barnet
214 euro/månad
För det femte och alla därpå följande barn
259 euro/månad

Ensamförsörjartillägget på Åland är 80 euro per månad för varje barn som berättigar till barnbidrag och som bor med dig.

Du kan ansöka om ensamförsörjartillägg om du inte är gift eller sambo eller om du flyttat från din partner i syfte att avsluta samlevnaden. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Ensamförsörjartillägget beviljas från början av månaden efter förändringen.

AnkkuriUtbetalningsdagar för barnbidraget år 2024

januari-aprilmaj-augustiseptember-december
26.1.24.5.26.9.
23.2.26.6.25.10.
26.3.26.7.26.11.
26.4.23.8.20.12.

 

AnkkuriAnkkuriSå här ansöker du om barnbidrag

  1. Ansök om barnbidrag och eventuellt ensamförsörjartillägg i MittFPA med ansökan om barnbidrag. Också de som bor på Åland ska ansöka om barnbidrag hos FPA.

    Om du redan får barnbidrag och det föds ett nytt barn till familjen ska du fylla i en ny ansökan. Notera att höjt belopp och tillägg endast kan betalas till den person som redan får barnbidrag av FPA för de andra barnen. Alla barnbidrag betalas in på endast ett konto.

  2. Till ansökan om barnbidrag behövs i allmänhet inga bilagor. Om du behöver lämna in bilagor kan du fotografera eller skanna in dem och skicka dem i MittFPA. 

  3. I MittFPA kan du kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om barnbidrag, LL 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om barnbidrag i MittFPA

Logga in i MittFPA

AnkkuriKom ihåg följande när du ansöker om barnbidrag

Ansök om barnbidrag och ensamförsörjartillägg senast inom 6 månader från den tidpunkt du vill få dem.

Om du har ansökt om barnbidrag för ett barn som snart ska födas, får du ett beslut om bidraget först när barnet har fötts. Beslutet meddelas månaden efter den då barnet föddes.

AnkkuriMeddela förändringar som inverkar på barnbidraget

Meddela i MittFPA de förändringar som inverkar på utbetalningen av barnbidrag, så att vi betalar ut barnbidraget till rätt belopp och inte behöver återkräva bidrag av dig senare. Om du vill att barnbidraget ska dras in kan du begära också det i MittFPA under Meddela förändringar. Om du ansöker om barnbidrag för ett nytt barn eller om du ansöker om ensamförsörjartillägg ska du skicka en ny ansökan om barnbidrag.

När ett samboförhållande eller äktenskap börjar eller tar slut inverkar det på om du får ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Du måste själv ansöka om eller annullera ensamförsörjartillägget.

Om ni vill att den andra vårdnadshavaren ska få barnbidraget ska den person som ansöker om förmånen fylla i ansökan om barnbidrag.

Om din familj eller ditt barn flyttar utomlands eller till Åland permanent ska du begära att barnbidraget dras in från flyttdagen. Det är ändå möjligt att få barnbidrag om man är tillfälligt bosatt utomlands, till exempel under tiden för utbytesstudier.

Om ditt barn ansöker om studiepenning eller sjukpension ska du begära indragning av barnbidraget. Barnbidrag kan inte betalas ut samtidigt som studiepenning eller sjukpension.

Om ni vill att barnbidraget i fortsättningen ska betalas ut till ett barn som fyllt 15 år kan FPA i vissa situationer betala barnbidraget till barnet själv på hens eget yrkande. Barnet kan ta emot betalningen till exempel när hen till följd av studier bor självständigt. Kontakta vår kundservice för att reda ut det här.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Hur ser din livssituation ut i övrigt?