Työttömyystuki ulkomaille tai ulkomailta Suomeen muuttaneelle | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työttömyystuki ulkomaille tai ulkomailta Suomeen muuttaneelle

Kela voi maksaa sinulle työttömyystukea esimerkiksi, jos haet töitä toisesta maasta tai muutat Suomeen.

Työttömyystuki voi olla työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Lue, miten haet työttömyystukea.

Suomesta työnhakuun ulkomaille

Jos saat työttömyystukea Suomessa, voit tietyissä tilanteissa oleskella ulkomailla ja saada edelleen työttömyystukea. Voit myös hyödyntää Suomessa kertynyttä työhistoriaasi, jos muutat ulkomaille ja haet uudesta asuinmaastasi työttömyystukea.

Lue, milloin sinun tulee ilmoittaa ulkomaille muutostasi Kelaan, jotta sinulle voidaan maksaa työttömyystukea.

Säilytät oikeutesi Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan ansiopäivärahaan enintään 3 kuukauden ajan, jos haet töitä toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Huomaa, että työmarkkinatukea ei siis voi saada tällaisessa tilanteessa.

Toimi näin, jos lähdet toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin työnhakuun:

 1. Ilmoita lähdöstäsi hyvissä ajoin TE-palveluihin (tyomarkkinatori.fi). TE-palvelut selvittää, voitko saada tukea työnhaun aikana.
 2. Pyydä Kelasta tai työttömyyskassastasi U2-lomake viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöpäivää. Ota lomake mukaan työnhakumaahan.
 3. Ilmoittaudu paikallisille työvoimaviranomaisille 7 päivän kuluessa. Jos et saa U2-lomaketta ajoissa, ilmoittaudu ilman sitä.
 4. Noudata työnhakumaassa toimivan työvoimaviranomaisen velvoitteita.

Kela tai työttömyyskassa maksaa sinulle tuen samoin ehdoin kuin jos olisit työnhakijana Suomessa. Peruspäivärahan maksaminen alkaa sen jälkeen, kun työnhakumaan työvoimaviranomaisen lähettämä vahvistus rekisteröitymisestäsi on saapunut Kelaan.

Peruspäivärahan tai ansiopäivärahan maksaminen ei keskeydy, jos palaat Suomeen 3 kuukauden kuluessa ja ilmoittaudut palattuasi TE-palveluihin. Jos ilmoittautuminen myöhästyy, et voi enää saada peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa.

Jos työnhakusi on voimassa Suomessa, voit oleskella ulkomailla tilapäisesti ja säilyttää silti oikeuden peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Edellytyksenä kuitenkin on, että Kelan arvion mukaan asut edelleen vakinaisesti Suomessa.

Sinun pitää pystyä palaamaan pikaisesti Suomeen, jos sinulle osoitetaan työ tai saat kutsun työhaastatteluun.

Lue, mitä tilapäinen oleskelu ulkomailla tarkoittaa.

Voit hyödyntää Suomessa kertynyttä työhistoriaasi, jos muutat toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Iso-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin ja haet työttömyystukea asuinmaastasi. Kuten Suomessa, myös monessa muussa EU- ja Eta-maassa työhistoria vaikuttaa työttömyystuen saamiseen.

Voit todistaa Suomessa tekemäsi työt U1-lomakkeella. Voit pyytää lomakkeen Kelasta Kansainvälisten asioiden keskuksesta tai työttömyyskassastasi esimerkiksi puhelimitse. Pyydä lomaketta ajoissa, sillä sen laatiminen voi viedä aikaa.

Työttömän ja työnhakijan tuet Suomessa

Voit saada työmarkkinatukea Suomessa, jos

Voit saada peruspäivärahaa, jos

 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin
 • työskentelit Suomessa ennen työttömäksi jäämistäsi
 • täytät työssäoloehdon (ulkomailla tehty työ voidaan laskea mukaan suomalaiseen työssäoloehtoon, jos olet työskennellyt toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa)
 • oleskelet tai asut Suomessa.

Hae työttömyystukea asuinmaastasi, jos asuit siellä jo työskennellessäsi Suomessa etkä aio jäädä Suomeen työttömäksi jäätyäsi.

Jos sinut on lomautettu Suomessa tai suomalainen työsuhteesi on edelleen voimassa, sinun täytyy hakea Suomesta Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa, vaikka asuisit muussa maassa.

Toimi näin, jos olet vastikään muuttanut Suomeen ja olet työtön:

 1. Ilmoittaudu TE-palveluihin (tyomarkkinatori.fi) työttömäksi työnhakijaksi mahdollisimman pian.
  • TE-palvelut antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon. Siinä määritellään, oletko työtön työnhakija, jolle voidaan maksaa työttömyystukea.
 2. Kun olet ilmoittautunut TE-palveluihin, hae työttömyystukea Kelasta. Jos haet Kelan tukea ensimmäistä kertaa Suomeen muuttosi jälkeen eikä oikeuttasi tukiin ole vielä selvitetty, täytä ja toimita Kelaan myös ilmoitus Muutto Suomeen Y 77 (pdf).
 3. Kela myöntää sinulle työmarkkinatuen tai peruspäivärahan aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin olet ilmoittautunut TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi.

Lue lisää, miten sinun tulee toimia, jos olet jäänyt työttömäksi.

Oletko paennut sotaa Ukrainasta ja muuttanut Suomeen? Tutustu tukiin, joita voit saada Suomessa.

Ulkomailla tehty työ voidaan laskea mukaan suomalaiseen työssäoloehtoon, jos olet työskennellyt toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Muualla kuin EU- tai Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa tehtyä työtä ei voida laskea mukaan työssäoloehtoon.

Tarvitset työskentelymaasi työvoimaviranomaisen myöntämän U1-lomakkeen, jossa vahvistetaan kaikki työskentely- ja työttömyysvakuutusjaksosi.

Jotta toisessa maassa tekemäsi työ voidaan laskea suomalaiseen työssäoloehtoon, sinun täytyy olla työskennellyt ulkomaan työn päättymisen jälkeen Suomessa vähintään 4 viikon ajan. Suomessa tehdyn työn täytyy olla sellaista, että se voidaan laskea mukaan työssäoloehtoon.

Seuraavissa tilanteissa sinulta ei kuitenkaan vaadita 4 viikon työskentelyä Suomessa:

 • Suomi säilyi asuinmaanasi siitä huolimatta, että oleskelit ja työskentelit toisessa maassa, ja palasit Suomeen työskentelyn päätyttyä.
 • Työskentelit toisessa maassa rajatyöntekijänä ja asuit samaan aikaan Suomessa vakinaisesti.
 • Palaat Suomeen toisesta Pohjoismaasta, ja jokin seuraavista tilanteista koskee sinua:
  • Olet saanut viimeisen 5 vuoden aikana työttömyyspäivärahaa Suomesta.
  • Olet työskennellyt viimeisen 5 vuoden aikana työssäoloehtoon hyväksyttävässä palkkatyössä vähintään 1 viikon ajan.
  • Olet harjoittanut viimeisen 5 vuoden aikana työssäoloehtoon hyväksyttävää yritystoimintaa vähintään 4 kuukauden ajan.

Toimi näin, jotta ulkomailla tehty työ voidaan laskea työssäoloehtoon

 1. Pyydä U1-lomake työskentelymaasi (EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti) työvoimaviranomaiselta. Pyydä lomake ennen kuin muutat Suomeen.
 2. Ilmoittaudu TE-palveluihin (tyomarkkinatori.fi) työttömäksi työnhakijaksi.
 3. Hae työttömyystukea OmaKelassa. Lähetä U1-lomake hakemuksen liitteenä.
 4. Jos haet Kelan tukea ensimmäistä kertaa Suomeen muuttosi jälkeen eikä oikeuttasi saada tukia ole vielä selvitetty, täytä ja toimita Kelaan myös ilmoitus Muutto Suomeen Y 77 (pdf).

Jos tulet toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja haet töitä Suomesta, voit saada työttömyystukea lähtömaastasi.

Edellytyksenä on, että olet sopinut työnhakuun lähtemisestä lähtömaasi työvoimaviranomaisen kanssa. Et voi samanaikaisesti saada työttömyystukea Suomesta.

Voit olla työnhakijana Suomessa ja saada samalla työttömyystukea lähtömaastasi enintään 6 kuukautta.

Toimi näin, jotta oikeutesi saada lähtömaasi maksamaan työttömyystukea säilyy Suomessa

 1. Pyydä lähtömaasi työvoimaviranomaiselta todistus oikeudesta työttömyysturvaan (U2-lomake).
 2. Muista ilmoittaa lähtömaasi työvoimaviranomaisille muutoksista. Ilmoita esimerkiksi siitä, jos saat työpaikan.

Jäikö jotain epäselväksi?

Soita Kelan asiakaspalveluun.

020 634 0200
020 634 0200

Sivu päivitetty 7.6.2024