Vanliga frågor om europeiska sjukvårdskortet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om europeiska sjukvårdskortet

Ofta får man vård i akuta fall också utan kort. Du kan dock bli tvungen att själv betala de faktiska vårdkostnaderna. I så fall kan du i efterhand söka ersättning hos FPA. Du kan även bli tvungen att vänta på sjukhuset medan sjukhuset kontaktar FPA och ber om bekräftelse på att Finland faktiskt ansvarar för vårdkostnaderna.

I många fall kan betalningen för läkarbesök ordnas genom en reseförsäkring. Utan det europeiska sjukvårdskortet kan du dock bli tvungen att först betala alla vårdkostnader själv. Kostnaderna kan också överstiga ersättningsbeloppet i reseförsäkringen. Försäkringsvillkoren kan dessutom innehålla begränsningar för beviljande av ersättning.

Allvarliga situationer, såsom arytmi eller allvarliga olyckor, behandlas i regel endast inom den offentliga hälso- och sjukvården. På små orter kan den lokala hälsocentralen också vara det enda ställe där man får vård.

Ja. Det europeiska sjukvårdskortet ger resenärer lagstadgat skydd i EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien och i Nordirland. Reseförsäkringen ger skydd när det gäller privata hälso- och sjukvårdstjänster. Därför lönar det sig att ha både och.

Passet anger inte vilket land som ansvarar för vårdkostnaderna eller i vilket land du är sjukförsäkrad. Därför ersätter det inte det europeiska sjukvårdskortet. I de nordiska länderna får du vård om du har ett pass eller en identitetshandling, eftersom länderna har ingått en konvention om social trygghet.

Kontakta FPA:s center för internationella ärenden utan dröjsmål. Centret kan bekräfta att du omfattas av den finländska sociala tryggheten eller att Finland ansvarar för sjukvårdskostnaderna. FPA skickar ett provisoriskt intyg som ersätter kortet till dig eller direkt till sjukhuset.

Nej. Det finns inget gemensamt europeiskt personuppgiftsregister.

FPA-kortet är ett nationellt sjukförsäkringskort och det används endast i Finland.

Ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA används inte i Finland. Det enda undantaget är det europeiska sjukvårdskort som beviljas finländska pensionärer som bor utomlands. På baksidan av ett sådant kort finns uppgifter om pensionstagarens rätt till vård i Finland. Läs mer om rätten till vård för utomlands bosatta finländska pensionstagare.

Varje land beviljar kortet på sitt eget officiella språk. FPA beviljar det europeiska sjukvårdskortet på finska eller svenska eftersom de är Finlands officiella språk. Kortet är likadant i alla länder, endast språket är olika.

FPA kontrollerar med två års mellanrum att Finland fortfarande ansvarar för vårdkostnaderna. Till exempel arbete utomlands kan medföra att ansvaret för vårdkostnaderna och för beviljande av kortet överförs till ett annat land. FPA kontrollerar din situation i samband med att kortet förnyas.

Det europeiska sjukvårdskortet är likadant för alla. Finländska pensionstagare som är stadigvarande bosatta utomlands får emellertid ett europeiskt sjukvårdskort med annan färg på baksidan.

Ett FPA-kort får de som är sjukförsäkrade i Finland. Ett europeiskt sjukvårdskort från FPA kan däremot beviljas också personer som inte är sjukförsäkrade i Finland men för vilkas sjukvårdskostnader Finland dock ansvarar. Sådana personer är till exempel personer som är stadigvarande bosatta i ett annat EU-land och som får endast pension från Finland.

Alla som har ett FPA-kort är inte berättigade till ett europeiskt sjukvårdskort och alla som har rätt till ett europeiskt sjukvårdskort har inte rätt till FPA-kortet. Därför är korten separata.

Det europeiska sjukvårdskortet används om man plötsligt insjuknar utomlands. Du kan inte använda kortet om du reser utomlands uttryckligen för att söka vård där.

 

Senast ändrad 8.3.2024