Specialfall som gäller hur föräldradagpenningen bestäms | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Specialfall under granskningsperioden på 12 månader – beräknad tid före 4.9.2022

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Moderskapspenning, särskild moderskapspenning och föräldrapenning kan inte längre sökas. Faderskapspenning kan ännu sökas.

Läs mer om de föräldradagpenningar som gäller din familj om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

I vissa situationer kan dagpenningen bestämmas utgående från de sista 3 månaderna i granskningsperioden. Förutsättningen är att din situation under granskningsperioden på 12 kalendermånader har varit någon av följande:

  • Du har blivit klar med din yrkesutbildning och tagit examen.
    • T.ex. yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.
  • Du har gjort värnplikt eller civiltjänst.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett barn som är under 3 år.
  • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett adoptivbarn.
  • Du har varit borta från ditt arbete eftersom du deltagit i sjukvården av ditt sjuka eller funktionshindrade barn som är under 16 år (vård i hemmet eller på sjukhus).
  • Du har flyttat till Finland från utlandet och du har inte varit sjukförsäkrad i Finland under din vistelse utomlands.

Dessutom förutsätts det att dina inkomster för 3 månader multiplicerat med 4 är minst 20 procent högre än vad din årsinkomst skulle vara utifrån granskningsperioden på 12 månader.

 

Exempel

Elins rätt till föräldradagpenning börjar 15.2.2022. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2021.  Elin har varit vårdledig i början av året och återvänt till arbetet 1.8.2021 när barnet fyllt 3 år.

Elins lön har varit 2 500 euro per månad (brutto) under perioden 1.8–31.12.2021. Det innebär att hennes årsinkomst under granskningsperioden på 12 kalendermånader är 12 500 euro.

Räknat utifrån de 3 sista kalendermånaderna i granskningsperioden är årsinkomsten 2 500 euro x 3 månader x 4 = 30 000 euro. Elin ansöker om dagpenning utifrån inkomsterna för 3 månader.

Dagpenningens belopp kan undantagsvis grunda sig på årsinkomsten som beräknats utifrån 3 kalendermånader, eftersom den är över 20 procent högre än årsinkomsten som beräknats utifrån 12 kalendermånader, och Elin varit borta från sitt arbete på grund av vården av sitt under 3-åriga barn.

Senast ändrad 3.11.2023