Vanliga frågor om ändringen av hur föräldradagpenningarna bestäms | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om ändringen av hur dagpenningarna bestäms – beräknad tid före 4.9.2022

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Moderskapspenning, särskild moderskapspenning och föräldrapenning kan inte längre sökas. Faderskapspenning kan ännu sökas.

Läs mer om de föräldradagpenningar som gäller din familj om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Ja, det kan du. När man blir klar med sin yrkesutbildning är det fråga om en situation där dagpenningen kan grunda sig på inkomsterna under 3 månader. Det är fråga om att bli klar med sin yrkesutbildning när du har avlagt en examen som hör till dina studier, till exempel en yrkesexamen eller en lägre eller högre högskoleexamen.

Dessutom förutsätts det att dina inkomster för 3 månader multiplicerat med 4 är minst 20 procent högre än vad din årsinkomst skulle vara utifrån granskningsperioden på 12 månader.

Du kan ansöka om dagpenning utifrån 3 månaders inkomster om du har varit borta från arbetslivet på grund av att du har skött barn. Observera att du samtidigt inte kan ha varit arbetslös arbetssökande eller heltidsstuderande. I en sådan situation har barnskötsel inte varit den huvudsakliga orsaken till att du varit borta från arbetslivet.

Dessutom förutsätts det att dina inkomster för 3 månader multiplicerat med 4 är minst 20 procent högre än vad din årsinkomst skulle vara utifrån granskningsperioden på 12 månader.

Sjukledigheten har ingen inverkar och flyttar inte granskningsperioden för inkomsterna. Om specialfall förekommer under granskningsperioden beräknas årsinkomsten alltid utifrån inkomsterna för de 3 sista kalendermånaderna av granskningsperioden på 12 månader. Den eventuella sjukdagpenning eller lön som du fick under sjukledigheten beaktas i årsinkomsten.

Löneinkomsterna beaktas i årsinkomsten enligt löneutbetalningsdagen. Om en löneutbetalningsdag infaller under granskningsperioden på 12 månader, beaktas lönen i årsinkomsten.

Nej. Även för s.k. lättföretagare är det endast FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst som beaktas som företagarinkomst.

Lagen förpliktar arbetsgivarna att anmäla löneuppgifter till inkomstregistret. Du kan kontrollera i inkomstregistrets elektroniska tjänst om din arbetsgivare har anmält din lön. För att logga in behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Senast ändrad 3.11.2023