Fronttilläggskort | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Fronttilläggskort

Alla som har fronttillägg har rätt till fronttilläggskort. Rätt till kortet har veteraner och minröjare som bor i Finland eller utomlands.

Med kortet kan veteraner och värnpliktiga som deltog i minröjningsuppgifter efter kriget påvisa sin rätt till veteranrabatter och veterantjänster. Den som använder kortet ska legitimera sig med ett fotoförsett identitetsbevis.

Om fronttilläggskortet försvinner går det att beställa ett nytt hos FPA. Ett nytt kort skickas inom några veckor. FPA skickar också ett temporärt pappersintyg som kan användas tills det nya kortet kommer. 

Kortet är blåvitt. På den ena sidan finns personens namn och på den andra instruktioner på svenska och finska.

Servicenumret för FPA-kort är 020 692 223

Rabatter

Serviceproducenterna avgör själva vilka rabatter eller förmåner de beviljar sina kunder. De avgör också hurdana intyg som behövs.

För närmare information kan man kontakta serviceproducenten.

Senast ändrad 1.3.2023

Vad tycker du om sidan?