FPA-kortet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

FPA-kortet

FPA-kortet skickas automatiskt till alla som är sjukförsäkrade i Finland. FPA-kortet skickas till nyfödda barn när FPA har fått uppgifter om barnet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

För vad behövs FPA-kortet? 

Mot uppvisande av kortet på apotek och på många privata läkarstationer får du direktersättning för dina utgifter; FPA-ersättningen dras av direkt på utgifterna. Då betalar du endast självriskandelen.  

Rätten till offentlig hälso- och sjukvård grundar sig på att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har registrerat att du har en hemkommun i Finland (s.k. anteckning om hemkommun). Även om du ofta ombes identifiera dig med FPA-kortet inom den offentliga hälso- och sjukvården förutsätter anlitande av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster inte att du omfattas av sjukförsäkringen och påvisar det med FPA-kortet.   

Om du har rätt till specialersättning för läkemedel, antecknas den här uppgiften på FPA-kortet. 

FPA-kortet är inte ett officiellt identitetsbevis. 

Ändringar i FPA-kortet 

Du får automatiskt ett nytt kort från FPA om ditt namn ändras och du har anmält förändringen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du får också automatiskt ett nytt kort om din rätt till specialersättning för läkemedel ändras. 

Nytt kort i stället för förkommet 

Om ditt kort förkommer kan du beställa ett nytt kort i e-tjänsten MittFPA under ’Gör ansökan – Kort från FPA’ eller genom att ringa numret 020 692 224. 

FPA-kortet för personer som flyttar till Finland 

Om du flyttar till Finland eller kommer till Finland för att arbeta här ska du ansöka om ett FPA-kort i e-tjänsten MittFPA under ’Gör ansökan – Kort från FPA’. Anmäl också flyttningen till Finland under ’Ansökningar och ändringsmeddelanden – Rätt till social trygghet i Finland’. 

Alternativt kan du ansöka om FPA-kortet med blanketten Ansökan FPA-kort SV157r (pdf). Fyll också i blanketten Anmälan Flyttning till Finland Y 77r (pdf). Skicka de ifyllda blanketterna per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

När kan du inte använda FPA-kortet? 

Flyttning utomlands kan påverka rätten att använda FPA-kortet. Om du flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande ska du underrätta FPA om det via e-tjänsten MittFPA. FPA utreder din rätt att omfattas av sjukförsäkringen och till FPA-förmåner. 

I följande situationer kan du inte använda FPA-kortet:

  • Du har flyttat utomlands och omfattas därför inte av den finländska sjukförsäkringen. 
  • Du har beviljats FPA-kortet på grundval av arbete i Finland, men på grund av att dina förvärvsinkomster är små har du inte rätt till den finländska sociala tryggheten 
  • Du behöver ett uppehållstillstånd i Finland, men ditt uppehållstillstånd förlängs inte eller det återkallas. 

Du kan kontrollera i e-tjänsten MittFPA om du omfattas av den finländska sociala tryggheten och om du kan använda FPA-kortet. Du hittar uppgifterna under ”Rätt till social trygghet i Finland”. 

FPA-kort med foto 

FPA-kort med foto beviljas inte längre. Om du har ett FPA-kort med foto kan du fortfarande använda det och bestyrka din identitet med kortet vid FPA:s serviceställen. 

Senast ändrad 5.7.2024