Kort för folkpensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kort för folkpensionstagare

FPA skickar automatiskt kortet till personer under 65 år som beviljats full folkpension. Kortet tillsammans med ett fotoförsett identitetsbevis berättigar till pensionärsrabatter.

Också en person som inte får full folkpension har rätt till kortet om han eller hon inte får arbetspension från Finland. Arbetspensionsanstalterna har, så gott som alla, sina egna kort för pensionstagare.

Kortet beviljas inte om sjukpension har beviljats i form av tidsbundet rehabiliteringsstöd.

Rabatter

Serviceproducenterna avgör själva vilka rabatter eller förmåner de beviljar sina kunder. De avgör också hurdana intyg som behövs. Till exempel pensionstagaranteckning ger rätt till rabatter på resor hos VR (vr.fi)Matkahuolto (matkahuolto.fi) och Finnair (finnair.com).

För närmare information kan man kontakta serviceproducenten.

Folkpensionsintyg

Ibland kan du behöva ett intyg om att du har folkpension för att få en rabatterad biljett. Du kan begära intyget från FPA-serviceställen eller ringa servicenumret.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?