Hammashoidon korvaukset | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Hammashoidon korvaukset

Kela korvaa osan yksityisen hammaslääkärin antaman suun ja hampaiden hoidon kustannuksista sekä hammaslääkärin määräämien laboratorio- ja röntgentutkimusten kustannuksista. Tietokonetomografia- ja magneettitutkimusten korvaaminen edellyttää, että tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava erikoishammaslääkäri.

Hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta voit saada korvausta joka toinen kalenterivuosi. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa kerran kalenterivuodessa, jos terveydentilasi edellyttää sitä. Tällaisessa tilanteessa hammaslääkäri ottaa kantaa tiheämpään tutkimuksen tarpeeseen ja antaa siitä tiedon Kelaan.

Saat korvausta myös suuhygienistin antaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, jos ne perustuvat yksityisen hammaslääkärin määräykseen.

Kela ei korvaa

  • hammashoidon kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet käynnistäsi julkisessa terveydenhuollossa
  • kosmeettisten toimenpiteiden kustannuksia (esim. hampaiden valkaisu)
  • proteettisten toimenpiteiden kustannuksia
  • kustannuksia ajalta, jolloin olet ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa.

Oikomishoito

Kela maksaa korvauksia oikomishoidosta silloin, kun se on välttämätöntä esimerkiksi suulakihalkion tai ylä- tai alaleuan pienuuden tai suuruuden vuoksi, tai jos sinulla on huomattava leukojen synnynnäinen kasvu- tai kehityshäiriö.

Veteraanit ja miinanraivaajat

Suun ja hampaiden tutkimus voidaan korvata useamman kerran kalenterivuoden aikana rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai Sota-arkiston tunnus. Lisäksi he voivat saada korvausta pidempikestoisesta tutkimuksesta.

Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat korvausta muun hammashoidon lisäksi:

  • protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä
  • erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen.

Suorakorvaus

Suorakorvausmenettelyä käyttävät terveydenhuollon palvelujen tuottajat, jotka ovat sopineet Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä. Kun näytät Kela-kortin, korvaus vähennetään maksun yhteydessä hoitopaikassa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 2.1.2024