Sairauspäivärahat | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sairauspäivärahat

Kela turvaa työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä maksamalla erilaisia päivärahoja työstä poissaolon ajalta.

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Alle omavastuuajan kestävästä sairauspoissaolosta ei tule turhaan lähettää hakemusta Kelaan. 

YEL-vakuutettu yrittäjä voi hakea omavastuuajalta YEL-päivärahaa, jonka omavastuuaika on yksi päivä (sairastumispäivä). YEL-päivärahaa myönnetään enintään sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan (1 + 9 arkipäivää) loppuun saakka. 

Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivältä.

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Osasairauspäivärahan edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työssä oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Työajan on vähennyttävä 40–60 prosenttiin aiemmasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivän ajalta.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan henkilölle, joka on määrätty olemaan tartuntataudin vuoksi poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Sitä maksetaan niin kauan kuin työstä poissaolomääräys kestää.

Henkilö, joka luovuttaa elimen, kudoksen tai soluja voi saada luovutuspäivärahaa elinluovutukseen liittyvän toimenpiteen ja tutkimusten ajalta.

Sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan ja luovutuspäivärahan määrä perustuu vuosituloon. Tartuntataudin yhteydessä ansionmenetys korvataan kokonaan. Katso sairauspäivärahan laskukaava

Sivu päivitetty 30.1.2024