International House Helsinki

International House Helsinki (IHH) tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista. Palvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille. IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Palvelu on suunniteltu pysyväksi, mutta se käynnistyy pilotilla, jota koordinoi Helsingin kaupunki. Toiminta jatkuu Uudenmaan maistraatin tiloissa ainakin vuoden 2018 loppuun. Pilottiin osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Eläketurvakeskus ja Helsingin seudun kauppakamari.

In To Finlandin asiantuntijat neuvovat asiakkaita Suomen sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakas saa myös sosiaaliturvaan liittyvät asiansa vireille. Samalla voi hakea esimerkiksi verokorttia ja rakennusalalla pakollista veronumeroa.

Yhteystiedot

International House Helsinki
Albertinkatu 25
00180 Helsinki

Lisätietoja