Ihon sairautta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssit

Ihon sairautta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssit

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ihon sairauksia sairastaville aikuisille 1.3.2022 alkaen.  Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Sopeutumisvalmennuksessa saat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteesi selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan ja parantamaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kursseilla saat myös tietoa sairaudestasi, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntasi tukiverkostoista. 

Ihon sairautta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos

  • olet yli 18-vuotias
  • sinulla on todettu pitkäaikainen tai uusiutuva ihon sairaus.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • psoriasista sairastavat
    • Jos sairastat nivelpsoriasista, voit osallistua ihon sairauksien sopeutumisvalmennukseen silloin, kun sairautesi iho-oireet aiheuttavat pääasiallisen kuntoutustarpeen. 
  • muuta ihon sairautta sairastavat.
 

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta. Voit yöpyä palveluntuottajan toimipisteessä tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • ihotautien tai ihon sairauksiin perehtynyt yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • fysioterapeutti
  • psykologi.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää

Kuntoutuksen palvelukuvaus

Lue lisää