Perhekurssi lapselle, jolla on kehityksellinen kielihäiriö | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhekurssi lapselle, jolla on kehityksellinen kielihäiriö

Kela järjestää perhekursseja lapsille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Perhekurssi soveltuu lapselle, jolla on todettu kehityksellinen kielihäiriö.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • alle kouluikäisille
  • koulunsa aloittaville
  • alakoululaisille
  • yläkoululaisille.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”kehityksellinen kielihäiriö”.

Kuntoutuskurssihaku

Kurssin tavoite  

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen lapsen kielihäiriöstä huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 8 vuorokautta (5 vrk + 3 vrk).

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuvat pääsääntöisesti 1–2 läheistä aikuista ja 1-2 sisarusta. Alle 2-vuotias sisarus voi osallistua aina perhekuntoutukseen.  Jos lapsella on edellä mainittua enemmän yli 2-vuotiaita sisaruksia, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua lapsen kuntoutumisen kannalta. Samalla selvitämme palveluntuottajalta, voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle sisarukselle.

Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • puhe- ja äänihäiriöiden erikoislääkäri tai lastenneurologi
  • puheterapeutti
  • psykologi
  • erityisopettaja tai erityislastentarhanopettaja
  • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.1.2023